Download marker 2018 fra IMK

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Udtræk af alle Marker 2018, der har ansøgt om Grundbetaling pr. 23. april 2018. GIS data kan bruges til egenkontrol af, om alle ansøgninger er indsendt til IMK2.

I lighed med tidligere år har SEGES bedt Landbrugsstyrelsen om at lave et udtræk af alle marker, der er søgt grundbetaling for i 2018. Udtrækket er fra 23. april 2018.

Data kan bruges i AgroGIS til at kontrollere om der er ansøgt om grundbetaling for alle kunder i et rådgivningscenter.

Sidst i maj måned kommer der et nyt udtræk af marker2018.

Vigtigt - I dette udtræk er CVR nummer ikke medtaget. Der arbejdes på, at der snarest kommer et nyt udtræk med CVR nummer.

Download data til:

Marker20180423_AgroGIS

Marker20180423_Shape