På Landmand.dk kan du se placeringen af dine frivillige målrettede efterafgrøder

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

SEGES har lavet en service på Landmand.dk, hvor du kan se placeringen af de marker, hvor der i Fællesskema 2018 er tilmeldt frivillige målrettede efterafgrøder. Se også krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder.

Se placering af dine frivillige målrettede efterafgrøder 2018 og om du har marker i ID15områder med obligatorisk krav om efterafgrøder på Landmand.dk.

Frivillige målrettede efterafgrøder

De frivillige målrettede efterafgrøder skal som udgangspunkt udlægges i de anmeldte marker, men de kan flyttes til en anden mark inden for samme ID15-område, som du har haft med i dit Fællesskema 2018, hvis denne mark er mindst lige så stor som den anmeldte. Hvis de frivillige målrettede efterafgrøder flyttes til en mindre mark, skal du indsende et opdateret Fællesskema i Tast Selv-service.

Hvis du ikke etablerer de tilmeldte efterafgrøder, reduceres din kvælstofkvote med 150 eller 93 kg kvælstof pr. ha manglende efterafgrøde (150 kg N, hvis du har udbragt over 0,8 DE pr. ha i 2016/2017 - ellers 93 kg N) i planperioden 2018/19.

Obligatoriske, målrettede efterafgrøder

Landbrugsstyrelsen har lavet et regneark, hvor du kan beregne et eventuelt obligatorisk krav på din bedrift. Du finder regnearket på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, hvor der også findes en miniguide til beregning af kravet.

Din bedrift er undtaget fra kravet hvis:

Hvis hovedparten af en eller flere af dine marker ligger inden for et ID15-område, hvor der fortsat er behov for målrettede efterafgrøder, vil du være omfattet af et krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder.

Hvis du har tilmeldt frivillige målrettede efterafgrøder i Fællesskemaet 2018, så skal disse modregnes i et evt. obligatorisk krav for det pågældende ID15-område.

Læs mere:

Krav om 2.760 ha obligatoriske efterafgrøder i efteråret 2018

Landbrugsstyrelsens hjemmeside