Målrettede efterafgrøder i 2018

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

I efteråret 2018 skal der etableres ca. 114.000 ha målrettede efterafgrøder. Læs bekendtgørelse og vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018.

Læs Bekendtgørelsen om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Læs Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018

Ansøgningsrunder i 2018

I 2018 er der to ansøgningsrunder:

Begge runder lukker senest 20. april 2018, hvorefter det vil blive opgjort om der evt. kommer krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder i efteråret 2018. Bedrifter under 10 ha efterafgrødegrundareal vil, ligesom økologiske bedrifter, ikke få krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder.

Ansøgningslofter i 2018

De ca. 114.000 ha målrettede efterafgrøder, der skal etableres i efteråret 2018, er fordelt i to ansøgningslofter, med dels et

Det vil være muligt at søge alle hektar med målrettede efterafgrøder fra 1. februar. Det vil sige, at der tilføjes ikke flere målrettede eftergrøder i løbet af ansøgningsperioden. Det vil også samtidig sige, at puljen af efterafgrøder målrettet kystvand kan være ansøgt før 1. marts, hvor det bliver muligt at søge i områder med et indsatsbehov til kystvand med høj retention. Årsagen til dette er, at den bedste effekt af de målrettede efterafgrøder i forhold til indsatsbehov for kystvand opnås, hvis efterafgrøderne placeres i områder med lav retention.

Det vil, som i 2017, være muligt at følge udviklingen i puljen af efterafgrøder på en liste over målrettede efterafgrøder i Tast selv-service.

Tilskud til målrettede efterafgrøder

Tilskuddet på 700 kr. pr. ha, gives som et nationalt de minimis-tilskud, hvor loftet er ca. 112.000 kr. over en 3-årig regnskabsperiode, hvilket svarer til i alt ca. 160 ha målrettede efterafgrøder. I de minimis-loftet skal indregnes anden modtaget de minimis-tilskud, som skal oplyses i forbindelse med indsendelse af ansøgningen i Tast selv-service. Vær opmærksom på, at beregningen over modtaget de minimis-tilskud via målrettede efterafgrøder i 2017, ikke nødvendigvis bliver korrekt vist i Tast selv-service, hvis tilskuddet for 2017 ikke er udbetalt på ansøgningstidspunktet.

Regler for målrettede efterafgrøder

Reglerne for målrettede efterafgrøder følger reglerne for pligtige- og husdyrefterafgrøder i forhold til etableringstidspunkt, arter (nyt i 2018 at havre og alm. vinterrug kan anvendes ved såning frem til 20. august), destruktionstidspunkt og krav til efterfølgende afgrøde. Der skal ligeledes indregnes eftervirkning på 25/17 kg N pr. ha målrettet efterafgrøde.

Se oversigt over nogle af reglerne for de målrettede efterafgrøder, og de øvrige efterafgrødetyper der findes:

Kombination af de forskellige efterafgrødetyper

Som i 2017 kan de målrettede efterafgrøder samtidig anvendes som græsudlæg i 80 pct. kravet på kvægbrug der bruger undtagelsesreglerne. Målrettede efterafgrøder kan ikke kombineres med andre typer af efterafgrøder.

Se oversigt over kombination af de forskellige efterafgrødetyper i 2018:

 

Læs mere: