Kålbladlus i raps

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Bekæmpelse er sjældent nødvendig.

Der er de seneste dage meldt om forekomst af kålbladlus i nogle vinterrapsmarker. De uvingede bladlus er dækket af et karakteristisk gråt vokslag, mens de vingede er knap så voksbelagte. I de fleste tilfælde er angrebene så svage, at planterne ikke er hæmmet af angrebene. I en enkelt mark var der dog så mange kålbladlus i hjerteskuddene på et tidligt vækststadie, at planterne blev hæmmede. Se billede 1-2 fra marken nedenfor.

Kålbladlusene har haft gode opformeringsbetingelser i den varme og tørre sommer, og ved høst kunne der i mindre omfang findes angreb i flere rapsmarker. Der er herefter set mange kålbladlus på spildplanter af raps i stubbene. Se billede 3-6 nedenfor af angreb på rapsspildplanter i denne uge.

Kålbladlusene kan kun i meget begrænset omfang overføre viruset rapsrødsot, der først og fremmest overføres af ferskenbladlus. Bekæmpelse rettet mod ferskenbladlus med henblik på at bekæmpe rapsrødsot anbefales heller ikke ud fra den nuværende viden.

Bekæmpelse af kålbladlus er sjældent nødvendig. Grundet væksthæmningen på det tidlige vækststadie og bladlusenes placering på de små blade i hjerteskuddene (billede 1), blev det systemiske middel Biscaya her anvendt til bekæmpelse. Biscaya har en ”mindre anvendelse” mod ferskenbladlus i raps om efteråret og kan derfor anvendes ved samtidig angreb af ferskenbladlus. Ved anvendelse om efteråret må Biscaya anvendes 2 gange pr. vækstsæson, men med maksimalt 0,3 l/ha pr. sæson. Biscaya ønskes generelt ”reserveret” til et evt. behov for bekæmpelse af skulpesnudebiller/skulpegalmyg under blomstringen.

Kan bladlusene rammes, kan anvendes Karate/Kaiso Sorbie (kontaktmidler), der også er godkendt mod rapsjordlopper. I gartneri tilsætter man sprede/klæbemiddel til pyrethroider for at trænge gennem kålbladlusenes voks.


Billede 1. Angreb af kålbladlus i vinterraps fotograferet i denne uge af Morten Knutsson,
Kolding Herreds Landbrugsforening.Billede 2. Angreb af kålbladlus i vinterraps fotograferet i denne uge af
Morten Knutsson, Kolding Herreds Landbrugsforening.

Billede 3.Kålbladlus på spildplante af raps fotograferet denne uge.


Billede 4. Kålbladlus på spildplante af raps fotograferet denne uge.


Billede 5. Gult område på blad på spildplante. Samme sted på undersiden af bladet sidder der en
lille koloni af kålbladlus og suger. Foto fra denne uge.


Billede 6. Kålbladlus på bladstilk på spildplante af raps fotograferet denne uge.
Flere af bladlusene er parasitteret af snyltehvepse og er derfor opsvulmet.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.