Kerb 400 SC er godkendt i vinterraps

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Miljøstyrelsen har udvidet godkendelsen af Kerb 400 SC til at omfatte vinterraps, og arealbegrænsningen for sprøjtning pr. dag i en række frøafgrøder er fjernet.

Miljøstyrelsen har den 12. juli meddelt, at godkendelsen af Kerb 400 SC er udvidet til at omfatte vinterraps. Vilkårene for den nye godkendelse svarer nogenlunde til de dispensationer, som har været givet de seneste år, dog er behandlingsperioden begrænset til november-december.

Der er ikke længere krav om, at sprøjteføreren under udsprøjtningen skal sidde i en lukket førerkabine med kulfilter, men det vil fortsat være en god ide for at reducere eksponeringen af sprøjteføreren. Tilsvarende er det fortsat godt landmandskab at anvende forholdsvis stor vandmængde med store dråber for at forebygge afdrift til naboarealer.

Samtidig med den udvidede godkendelse er der kommet en begrænsning i anvendelsen af Kerb, idet midlet ikke må anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

Endvidere er den hidtidige arealbegrænsning på hhv. 2 og 2,5 hektar for dagligt behandlet areal i en række frøafgrøder fjernet. Der er dog stadig krav om, at der ved behandling i frugtbuske, skove og beplantninger og til planteskolekulturer maksimalt må behandles 2,5 ha pr. dag.

Læs mere om Kerb 400 SC i Middeldatabasen.