Kålskimmel i vinterraps

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

I marker i god vækst tillægges angreb mindre betydning, men i sentsåede marker kan væksten hæmmes. Ingen af de godkendte svampemidler har effekt.

Der er den sidste uges tid meldt om angreb af kålskimmel i nogle vinterrapsmarker. Se billeder nedenfor. Angrebene starter på kimbladene, der gulner og visner. Angrebene kan også brede sig til løvbladene. Skimmelbelægningen ses altid på bladundersiderne.

Ingen af de godkendte svampemidler har effekt mod kålskimmel.

Angreb tillægges mindre betydning i marker i god vækst, men kan hæmme væksten i sentsåede marker eller marker med svag vækst.

Bejdsemidlet thiram (forkortes TMTD) har ikke effekt mod kålskimmel. I få tilfælde er der solgt udsæd bejdset med svampemidlet dimethomorph (forkortes DMM), som har effekt mod kålskimmel.

I tyske forsøg med bejdsning mod kålskimmel i vinterraps er der opnået mindre og sikre merudbytter ved bejdsning af frø i sentsåede marker, mens der ikke blev opnået merudbytter ved bejdsning i tidligere såede marker.

Der angives at være sortsforskelle i modtagelighed, men der er ingen data herom på nogen sortslister.

Kålskimmel trives bedst ved 10-15° C og fugtige forhold.


Billede 1. Gule kimblade grundet angreb af kålskimmel.


Billede 2. Skimmelbelægning på undersiden af angrebet kimblad.


Billede 3. Nærbillede af kålskimmelbelægning på undersiden af angrebet kimblad. Der ses også jordpartikler.


Billede 4. Kålskimmel har her bredt sig til de ældre blade.


Billede 5. Kålskimmel på undersiden af ældre blad.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.