Biologisk bejdsemiddel til raps godkendt

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Midlet har lav til moderat effekt på rodbrand forårsaget af rodhalsråd (Phoma)

Miljøstyrelsen meddeler, at Integral Pro netop er blevet godkendt til bejdsning af vinter- og vårrapsfrø i lukkede industrielle anlæg. Der er også givet en mindre anvendelse til bejdsning af rybs.

Integral Pro indeholder bakterien Bacillus amyloliquefaciens. Midlet har lav til moderat effekt mod rodbrand forårsaget af rodhalsråd (Phoma). Effekten opnås ved, at bakterien koloniserer rødderne og udskiller metabolitter, og begge dele skulle hæmme rodbrand forårsaget af rodhalsråd. Der er kun svag effekt mod angrebene af rodhalsråd på stængler og rodhals.

Afledt af en stimulering af plantens naturlige forsvarsmekanisme er der også en lav til moderat effekt mod gnav af rapsjordlopper og jordlopper, ligesom plantevæksten i etableringsfasen skulle blive lidt forbedret.

Integral Pro kan kombineres med andre bejdsemidler.

Midlet markedsføres af BASF, som oplyser, at der i sæson 2018-2019 vil være enkelte orienterede forsøg/demo hos DLG og DLA med bejdsning med midlet. BASF har pt. ikke ønsket at få udført landsforsøg med Integral Pro.

Se også middeldatabasen.