Hold øje med angreb af majshalvmøllarver

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Kig efter angreb nu. Meldinger om evt. angreb modtages gerne. Majshalvmøl er et nyt skadedyr, der er ved at brede sig i Danmark.

Fra VKST har vi modtaget nedenstående fotos af angreb af majshalvmøllarver fotograferet 11. september 2018. Marken ligger på Møn og indgår i registreringsnettet, og der var meget svage angreb af majshalvmøllarver (under 1 procent angrebne planter).

I en mark på Bornholm, som også indgår i registreringsnettet, er der fundet omkring 2-3 angrebne planter pr. 50 m. række. Endelig er der fundet en enkelt angreben stængel i en mark ved Haderslev og ved Vester Skerninge på Fyn.

I høstede marker kan der ses efter huller og larver i stænglerne i stubben. Se billede 6. Larven overvintrer i stubbene i majsmarken, men kun hvis larven har både ”gulv og loft i sin lejlighed”. Gulv og loftet er knæene i majsstænglen.

Meldinger om evt. angreb modtages gerne.

Se også Tidlig høst af majs - vær opmærksom på rodukrudt og Fusarium


Billede 1.Knækket stængel som følge af angreb af majshalvmøllarve fotograferet 11. september 2018
af Kristian Arnold Bang Davidsen, VKST.


Billede 2. Spor efter larveangreb fotograferet 11. september 2018 af Kristian Arnold Bang Davidsen, VKST.


Billede 3. Spor efter larveangreb fotograferet 11. september 2018 af Kristian Arnold Bang Davidsen, VKST.


Billede 4. Spor efter larveangreb fotograferet 11. september 2018 af Kristian Arnold Bang Davidsen, VKST.


Billede 5.Larve af majshalvmøl fotograferet i tidligere år.


Billede 6.Hul efter majshalvmøllarve i majsstub fotograferet i tidligere år.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.