Fristen for udbringning af flydende husdyrgødning og flydende affald er udsat til 15. oktober i Midt- og Vestjylland

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Nedbørsmængden i Midt- og Vestjylland blev frem til uge 38 så høj, at fristen for udbringning af flydende husdyrgødning og flydende affald til vinterraps og fodergræs forlænges indtil 15. oktober.

Af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 31, stk. 2 fremgår det, at udbringningsfristen for flydende husdyrgødning og flydende affald forlænges indtil den 15. oktober (til og med 14. oktober) i vinterraps og fodergræs, hvis der fra uge 30 til og med uge 38 er faldet mere end 30 procent over normalnedbøren – og hvis der fra uge 21 til og med uge 38 er faldet mere nedbør end normalen i henhold til DMI’s registreringer på regionsniveau. Denne nedbørsmængde er overskredet i Midt- og Vestjylland, og derfor forlænges udbringningsfristen her.

Forlængelsen af udbringningsfristen gælder i kommuner, som helt – eller hovedsageligt – er beliggende i region Midt- og Vestjylland. Det drejer sig om følgende kommuner: Thisted, Morsø, Skive, Lemvig, Struer, Holstebro, Viborg, Herning, Ringkøbing‐Skjern og Ikast‐Brande.

Det er meget beklageligt, at forlængelsen af fristen først kan meldes ud nu, men DMI har haft problemer med at levere de nødvendige ugedata for nedbøren, og på trods af at Miljøstyrelsen flere gange har rykket for data, har vi først fået dem for uge 36, 37 og 38 her til formiddag.