Bekæmpelse af skadedyr under blomstring i vinterraps

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Skulpesnudebiller kan kun skade udsprungne blomster. Skulpegalmyggen flyver nu snart de første steder.

Angrebene af skulpesnudebiller er pt. meget variable, og i nogle marker er der mange skulpesnudebiller. Bekæmpelse er aktuel ved 1-2 skulpesnudebille pr. plante under blomstring. Anvend en bakke eller lignende, hvori planterne bankes, da billerne let falder til jorden ved berøring af planterne. Kun udsprungne blomster kan angribes. I starten optager billerne næring, og æggene bliver udviklet. Efter ca. 2 uger begynder æglægningen.

Skulpegalmyggen flyver nu snart de første steder. Se temperaturmodellen, hvor udviklingen kan følges. Æggene klækker meget hurtigt nemlig allerede 3-4 dage efter lægning. Der findes desværre ingen måder at vurdere angrebsstyrken på. Marker med nabomarker med mange skulpegalmyg i 2017 og gode læforhold er mest udsatte.

Pt. ses også mange snyltehvepse, som ikke må forveksles med skulpegalmyg. Snyltehvepse parasitterer bl.a larver af glimmerbøsser. Se foto 2-3.

Se yderligere om bekæmpelse i Skadedyr i vinterraps under blomstring.

Resistens hos skulpesnudebiller mod pyrethroider forventes kun at være lidt udbredt i Danmark, men biller kan testes i Tyskland. Se nærmere i Resistente skulpesnudebiller i Tyskland. Billerne sendes til Seges.

Billede 1. Skulpesnudebille.
   

Billede 2. Skulpegalmyg i hvid fangbakke. Myggene er kun 1-2 mm og artsbestemmes via vingeaftegninger og antal følehornsled.
                              

Billede 3. Snyltehvepse i vinterraps. Snyltehvepse er gavnlige og parasitterer bl.a larver af glimmerbøsser, så der bliver færre året efter.