Frøgræshalm behandlet med ukrudts- og svampemidler må opfodres

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Miljøstyrelsen har med baggrund i tørkesituationen givet tilladelse til, at frøgræshalm fra høsten 2018 opfodres, selv om det er behandlet med en række ukrudts- og svampemidler.

Miljøstyrelsen har den 10. juli givet tilladelse til, at halm efter frøgræs behandlet med et antal ukrudts-og svampemidler ekstraordinært må opfodres. Tilladelsen gælder alene høsten 2018. Den er givet med baggrund i den force majeure-situation, der er opstået på grund af den alvorlige og langvarige tørke, og den deraf følgende mangelsituation mht. foder på mange kvægbedrifter.

Baggrunden for, at SEGES har søgt om tilladelse til opfodring er tidligere beskrevet her.

Tilladelsen gælder følgende ukrudtsmidler:

Boxer (1-211), Catch (64-67), DFF (18-416), Legacy (396-26), Express SX (3-177), Nuance WG (11-39), Hussar Plus OD (18-569), Hussar OD (18-493), Lexus (3-163), Kerb 400 SC (64-72), Primera Super (18-432), Foxtrot (11-31), Reglone (1-178) og Stomp CS (19-205).

Og følgende svampemidler:

Bumper 25 EC (396-1), Bell (19-173), Ceando (19-177), Comet Pro (19-184), Folicur Xpert (18-575), Orius 200 EW (396-24) og Viverda (19-204).

Det er naturligvis en klar forudsætning, at alle øvrige vilkår vedr. godkendelserne af ovennævnte midler skal være overholdt.

Tilladelsen omfatter ikke for anvendelse af vækstreguleringsmidler, som også hyppigt anvendes i frøgræs, og som har et lignende forbehold mod opfodring af frøgræshalm. SEGES har også søgt om tilladelse til opfodring af halm efter frøgræs behandlet med de relevante vækstreguleringsmidler, men tilladelse hertil er ikke givet i skrivende stund. Der vil blive informeret særskilt herom, når denne tilladelse måtte foreligge.