Forebyggelse af udvintringssvampe i vintersæd og frøgræs

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Kraftigt udviklede marker er udsatte. Kun Folicur Xpert er godkendt. Tilstræb randbehandling mod sneskimmel, da triazolreglerne medfører, at der ofte ikke kan behandles med de ønskede svampemidler om foråret.

Med års mellemrum kan der optræde angreb af udvintringssvampe i vintersæd og frøgræs i marker, der er kraftigt udviklede inden vinteren. Kun Folicur Xpert er godkendt til svampebekæmpelse om efteråret i vintersæd og frøgræs (mindre anvendelse).

Bekæmpelse udføres senest muligt før snefald med 0,5-0,6 l/ha Folicur Xpert, der har forebyggende effekt mod sneskimmel og trådkølle. Mod sneskimmel kan man ofte nøjes med en randbehandling.

Hvis der behandles både efterår og forår, må den samlede mængde ikke overstige 1,0 liter Folicur Xpert. Vær opmærksom på triazolreglerne. Miljøstyrelsen oplyser, at da Folicur Xpert indeholder 160 g/l triazol, svarer det til, at der maksimalt må anvendes 160 g/ha triazoldannende stoffer pr. vækstsæson.

Hvis der f.eks. anvendes 0,6 l Folicur Xpert (indeholder 160 g/l tebuconazol) om efteråret, så er der brugt 55 procent af den tilladte triazolmængde. Ved randbehandling bliver den forbrugte mængde selvfølgelig drastisk nedsat.

Om foråret tæller bl.a følgende svampemidler ikke med i triazolregnskabet: Proline, Propulse, Comet Pro. I vinterbyg er der derfor muligheder for at vælge svampemidler, der ikke tæller med i triazolregnskabet.

I triticale kan gulrust være et problem. Hvis der bruges 0,6 l Folicur Xpert i efteråret i triticale, kan der af Orius (200 g/l tebuconazol) kun bruges i alt 0,32 l/ha Orius om foråret. Hvis dette ikke rækker, må der anvendes Comet Pro, som har svagere effekt mod gulrust. Hvis der i stedet for Orius anvendes Rubric i foråret, kan der anvendes 0,25 l/ha Rubric, da epoxiconazol ”tæller dobbelt” i triazolregnskabet (80 gram epoxiconazol giver 100 procent).

En svampestrategi i hvede, hvor der foruden 0,6 l Folicur Xpert i efteråret (55 procent) bruges f.eks. 0,3 l/ha Prosaro (23 procent) + 0,5 l Viverda (31 procent) og Propulse + Comet Pro (0 procent) i foråret kommer over den tilladte mængde, idet der samlet er brugt 109 procent (55 + 23+31) af den tilladte triazolmængde.

Sneskimmel

Sneskimmel er kun relativt sjældent et problem, men fremmes af tidlig såning, fordi kraftig plantevækst og snelag fremmer svampen. Sneskimmel angriber alle vintersædsarter og frøgræs. Sneskimmel optræder ofte i markkanten, hvor der på grund af læforhold ligger sne i en længere periode i vinteren. Randbehandling kan ofte være tilstrækkelig.


Billede 1. Sneskimmel i vinterbyg om foråret ved begyndende vækst.

Trådkølle

Vinterbyg kan angribes af trådkølle, som ses med års mellemrum. Rug kan også angribes, men kun med svage angreb.

Angreb ses især i kraftigt udviklede vinterbygmarker med forfrugt vinterbyg eller kun et vinterbygfrit år. Kraftigt udviklede marker og snedække på ikke frossen jord fremmer angreb, men snedække er ikke en forudsætning for angreb. Angreb ses også tit i marker, der er svækkede f.eks. af manganmangel.


Billede 2. Område i vinterbygmark angrebet af trådkølle fotograferet i april.


Billede 3. Nærbillede af område i vinterbygmark angrebet af trådkølle fotograferet i april.


Billede 4. Vinterbygstængel med sklerotier af trådkølle fotograferet i april.

Bladsvampe

Tit ses der bladsvampe om efteråret i kraftigt udviklede vintersædsmarker. Ofte er angrebene forsvundet om foråret. Forsøg med bekæmpelse af bladsvampe om efteråret i vintersæd har sjældent været rentable, og bekæmpelse anbefales derfor ikke. Kun Folicur Xpert er godkendt til efterårsanvendelse.

I engrapgræs kan der forekomme rust om efteråret, som det i visse tilfælde kan være rentabelt at bekæmpe men på et tidligere tidspunkt.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.