Er der fuld krydsresistens mellem SDHI-svampemidler?

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

To behandlinger med SDHI-midler i hvede anbefales kun ved højt smittetryk. Der er tilsyneladende ikke fuld krydsresistens mod Septoria mellem de i Danmark to godkendte SDHI-aktivstoffer. Brug derfor to forskellige SDHI-ere ved de to behandlinger.

Som bekendt er der i udlandet fundet resistens hos Septoria mod de såkaldte SDHI-svampemidler. I Danmark er indtil videre fundet 3 isolater af Septoria med mutationen, som giver resistens mod Septoria. Se yderligere i Status for resistens hos hvedegråplet mod SDHI-svampemidler og i Begræns antallet af behandlinger med SDHI-svampemidler i hvede

I Danmark er der to SDHI-aktivstoffer på markedet nemlig boscalid, som indgår i Bell og Viverda samt fluopyram, som indgår i Propulse. I udlandet er der godkendt en lang række andre SDHI-aktivstoffer. I tabel 1 ses en oversigt over aktivstoffer indenfor SDHI-gruppen. De fleste af de pt. godkendte midler i Europa er fra grupppen pyrazol-4-carboxamider.

Tabel 1. Oversigt over aktivstoffer med SDHI virkemekanisme (FRAC kode 7). Kilde: www.frac.info.   

I artiklen nedenfor er forekomsten af evt. krydsresistens mellem forskellige SDHI-midler undersøgt. Undersøgelsen viste, at der er krydsresistens mellem nogle SDHI-midler, men ikke mellem alle SDHI-midler. Se figur 2 i artiklen. Der var ikke klar krydsresistens mellem boscalid og fluopyram, som er de eneste SDHI-aktivstoffer, som er godkendt i Danmark. Der var kun ”partiel” krydsresistens. I undersøgelsen indgik mange mutationer, men ved test mod andre mutationer kan forholdet være anderledes.

For at forsinke resistensudviklingen hos Septoria mod SDHI-midler anbefales på baggrund af den nuværende viden ved 2 behandlinger at bruge boscalid efterfulgt af fluopyram eller fluopyram efterfulgt af boscalid fremfor 2 gange boscalid eller 2 gange fluopyram. Brug af to behandlinger med SDHI-midler anbefales dog som omtalt i ovennævnte artikel kun ved højt smittetryk. Den mest effektive måde at forsinke resistensudviklingen er nemlig fortsat at begrænse antallet af behandlinger med SDHI-midler.

Kilde: Yamashita et al-2018-Pest Management Science