Effektiviteten af forskellige gule fangbakker til at fange rapsjordlopper er undersøgt

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Fem forskellige gule fangbakker er undersøgt. Undersøgelsen giver ikke anledning til at ændre den danske tærskel for fangster i gule fangbakker.

I Tyskland er det undersøgt, hvor godt forskellige gule fangbakker fanger rapsjordlopper i vinterraps. I figur 1 ses, hvilke fangbakker, der er undersøgt. Fangevnen er undersøgt ugentlig i september-oktober på 28 lokaliteter med 2 til 8 gentagelser pr. lokalitet.


Figur 1. Forskellige fangbakker, som er undersøgt. Ea: firkantede fangbakker uden gitter. Eag: firkantede fangbakker med gitter. Ra: runde fangbakker uden gitter. Rag: runde fangbakker med gitter. Rv: runde fangbakker uden gitter og nedgravet (kanten max. 2 cm over jorden).

Resultatet fremgår af figur 2 og tabel 1.


Figur 2. Samlede fangster i de 5 typer gule fangbakker.

Tabel 1. Samlede fangster (mittelwert) for de forskellige fangbakker på lokaliteter med fangst af mindst 250 rapsjordlopper pr. uge i september og oktober

Det fremgår, at der fanges flere rapsjordlopper i de firkantede fangbakker end i de runde fangbakker, hvilket for den største del skyldes, at de firkantede er større. Pr. cm2 fanges dog lidt flere i de runde fangbakker, og det antages, at de lange kanter på de firkantede fælder har en betydning for dette.

Der fanges flest rapsjordlopper, når fangbakkerne er nedgravet. Det skyldes, at rapsjordlopperne både springer og løber, og sidstnævnte kun fanges i de nedgravede fangbakker.

Fangbakker med gitre skulle medføre, at færre bier og humlebier blev fanget. Af tabel 2 fremgår, at det også var tilfældet. Der blev også fanget lidt færre rapsjordlopper.

Tabel 2. Fangster af bier og humlebier i de forskellige fangbakker

Konklusion

I Tyskland anbefales bekæmpelse af rapsjordlopper rettet mod larver ved en samlet fangst på mindst 50 rapsjordlopper pr. firkantet fangbakke (uden gitter, ikke nedgravet) indenfor 3 uger. Dette skyldes, at bekæmpelsestærsklen er udviklet under disse forhold.

De i Danmark anvendte fangbakker er runde og ca. halvt så store, og tærsklen er i Danmark en samlet fangst på mindst 25 rapsjordlopper pr. rund fangbakke (uden gitter, ikke nedgravet) indenfor 3 uger. I en tidligere dansk undersøgelse blev fangsterne i de firkantede og runde fangbakker sammenlignet i en række rapsmarker i Danmark, fordi der skete et skift fra salg af firkantede fangbakker til runde fangbakker. Tærsklen på de 25 rapsjordlopper pr. rund fangbakke blev her fastlagt.

I artiklen konkluderer tyskerne, at alle fangbakker kan anvendes, men at bekæmpelsestærsklen skal hæves for de fangbakker, som fanger flest rapsjordlopper. På baggrund af undersøgelsen fastholdes den nuværende danske anbefaling derfor.

Kilde: Einfluss des Gelbschalentyps auf die Fangzahlen von Rapserdfloh