Effekt af svampemidler i korn

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Effekttabellen er blevet opdateret.

I samarbejde med Aarhus Universitet, Flakkebjerg er tabellen med svampemidlernes effekt i korn blevet opdateret. Se tabel 1. Effekterne mod Ramularia er blevet justeret som følge af resistensudvikling hos Ramularia mod triazoler og i mindre omfang mod SDHI-midler.

Effekttabellen kan også findes i dyrkningsvejledningen Svampemidler i korn, som kan findes på LandbrugsInfo under planteværn.