Forbud mod diquat fra EU

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

EU-kommisionen har meddelt, at medlemslande senest i 4. februat 2020 skal forbyde anvendelse af diquat. Der forestår en stor opgave med at finde løsninger for de produktioner, som er afhængige af at kunne anvende diquat-midler.

EU Kommissionen har den 12. oktober 2018 vedtaget at diquat ikke længere må anvendes i medlemslandene. Det betyder, at Miljøstyrelsen senest den 4. februar 2020 skal forbyde anvendelse af alle midler med indhold af diquat, dvs. Reglone, Quad-Glob og Mission.

Forud for beslutningen er foregået et langt forløb med revurdering af diquat efter reglerne i pesticidforordningen. Vurderingen af stoffet har været, at der er en høj risiko for sprøjteførere, andre tilstedeværende, forbipasserende til behandlede marker og lokale beboere samt en høj risiko for fugle. Det har ikke været muligt for de ansøgende firmaer at påvise sikker anvendelse. Det er muligt for firmaerne igen at ansøge om godkendelse, hvis der kan anvises sikre anvendelsesmetoder, der nedsætter risikoen for mennesker og fugle.

Det er velkendt, at diquat-midler er afgørende til nedvisning i mange produktioner af kartofler, frø og gartneri. Der forestår en stor opgave i snarest muligt at:

I den kommende tid vil L&F og SEGES i dialog med alle parter arbejde på at finde løsninger, som kan bevare en stor dansk produktion af kartofler, frø og grønt.