Rapport fra EFSA om bejdsning med neonicotinoider og effekter på bier

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Ifølge rapporterne er de fleste anvendelser af bejdsning med de tre neonicotinoider forbundet med risiko for bier. EU kommissionen vil fremsætte et forslag til, hvilke anvendelser der evt. skal forbydes.

EFSA (European Food Safety Authority) har netop udsendt en pressemeddelelse om neonicotinoidernes effekt på bier og har samtidig offentliggjort tre rapporter om effekten af de tre aktuelle neonicotinoider. Det drejer sig om aktivstofferne thiamethoxam, clothianidin og imidacloprid, som anvendes til bejdsning mod skadedyr i bl.a. raps, roer, kartofler, majs m.fl. Neonicotinoider til udsprøjtning f.eks. brug af Biscaya og Mospilan er ikke omfattet af de aktuelle undersøgelser.

Se rapporterne nedenfor og pressemeddelelsen her: https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180228

Fra 1. december 2013 blev neonicotinoiderne forbudt i EU i blomstrende afgrøder, fordi det skulle undersøges, om midlerne har evt. negative effekter på bier. Som bekendt har der de sidste 3 år været givet dispensation til bejdsning af vinterraps i Danmark med thiamethoxam og clothianidin, bl.a fordi der i Danmark kun benyttes halv dosering af bejdsemidlerne i forhold til de øvrige lande.

I hver af de tre rapporter er lavet en afsluttende oversigt over de vurderede effekter. Se f.eks. oversigten for effekter af clothianidin her. Rød R1 betyder, at der vurderes at være en høj risiko for bier. Som det fremgår, er der vurderet en høj risiko for bier ved de fleste anvendelser. Som det fremgår, er der i vinterraps både lavet en risikovurdering ved 20 g aktivstof pr. ha og ved 60 g aktivstof pr. ha. I Danmark er der de sidste 3 år givet dispensation til anvendelse af 10 g aktivstof pr. ha.

På baggrund af EFSA´s rapporter vil EU kommissionen fremsætte et forslag til, hvilke anvendelser der evt. skal forbydes. Det vides endnu ikke, hvornår der skal stemmes om et evt. forslag i EU. Miljøstyrelsen er ved at vurdere rapporten i forhold til de danske anvendelser.

De tre rapporter:

Peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance clothianidin considering the uses as seed treatments and granules

Peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance imidacloprid considering the uses as seed treatments and granules

Peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance thiamethoxam considering the uses as seed treatments and granules.