Tilladt dosis af diflufenican-midler i vintersæd

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Afklaring om tilladte max. dosis af midler med diflufenican.

Det har været diskuteret hvilken dosis af diflufenican-midler, der maksimalt er tilladt ved udbringning i vintersæd om efteråret.

Efter granskning af dokumentationen bag godkendelse fra Miljøstyrelsen er følgende gældende:

DFF må anvendes med max. 0,24 l/ha. Anbefales på etiketten med 0,06-0,12 l/ha i stadie 00-12 og 0,12-0,24 l/ha i stadie 13-14. Stadierne henviser til ukrudtets størrelse.

Legacy 500 SC må anvendes med max. 0,15 l/ha (afgrødens stadie 00-28)

Diflanil 500 SC må anvendes med max. 0,25 l/ha. Anbefales på etiketten med 0,06-0,12 l/ha i stadie 00-12 og 0,12-0,25 l/ha i stadie 13-14. Stadierne henviser til ukrudtets størrelse.

Sempra 500 SC må anvendes med max. 0,25 l/ha. Anbefales på etiketten med 0,06-0,25 l/ha afhængig af ukrudtsart og ukrudtets størrelse.