Særlig tilladelse til at anvende frøgræshalm

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Miljøstyrelsen har meddelt, at man i 2018 på grund at tørken kan give en ekstraordinær tilladelse til at opfodre frøgræshalm, som er behandlet med en række plantebeskyttelsesmidler godkendt til mindre anvendelse.

SEGES har anmodet Miljøstyrelsen om at vurdere, om man forventer at kunne give dispensation til opfodring af frøgræshalm behandlet med plantebeskyttelsesmidler, som har mindre anvendelse og dermed ikke må opfodres.

DTU Fødevareinstituttet har for Miljøstyrelsen vurderet, at frøgræs behandlet med en række midler med godkendelse til mindre anvendelse i frøgræs undtagelsesvis i 2018 kan anvendes som foder. Vurderingen er baseret på data fra godkendelserne til midlernes anvendelse i korn.

Det giver en forventning om et positivt svar på en ansøgning om dispensation. Derfor søger landbruget nu dispensation. Dette gælder følgende midler:

Ukrudtsmidler med mindre anvendelse:

Boxer, Catch, DFF, Express SX, Hussar Plus OD, Kerb 400 SC, Lexus 50 WG, Nuance WG, Primera Super, Foxtrot, Reglone og Stomp CS.

Svampemidler, hvor halm af frøgræs ikke må anvendes til foder:

Bumper 25 EC, Bell, Ceando, Comet Pro, Folicur Xpert, Orius 200 EW og Viverda.

Skadedyrsmidler med mindre anvendelse:

Avaunt

For ukrudtsmidlerne Agil, Legacy, Hussar OD, Mustang Forte, Topik og Zypar har der ikke været tilstrækkelige data til at kunne foretage vurderingen. SEGES forsøger om producenterne kan være behjælpelige med de nødvendige data.

Bjergning af frøgræshalm

På denne baggrund kan der opfordres til at presse så meget frøgræshalm som muligt. Skulle enkelte partier ikke kunne anvendes til foder, må det gerne brændes af i kraftværk. Vi melder naturligvis ud så snart tilladelsen fra Miljøstyrelsen foreligger.