Dispensation til bejdsning af roer med skadedyrsmidlet Gaucho WS 70 til sæson 2019

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Der må efter brug af bejdsede frø ikke i den efterfølgende sæson sås blomstrende eller bi-attraktive afgrøder på det pågældende areal.

Miljøstyrelsen oplyser, at der er givet dispensation til bejdsning af roer med neonicotinoidet Gaucho (imidacloprid) i perioden 1. februar til 1. juni 2019. De bejdsede roer må sås til 31. maj 2019. Nordic Sugar har ansøgt om dispensationen.

Imidacloprid og to andre aktivstoffer i bejdsemidler med neonicotinoider er som bekendt blevet forbudt i EU. Se nærmere i Afviklingsfrister for skadedyrsbejdser indeholdende neonicotinoider fastsat.

Aarhus Universitet har vurderet, at der ikke findes godkendte alternative midler eller metoder til Gaucho WS 70. Bl.a. er det vanskeligt at bekæmpe bladlus og dermed virusgulsot med de nuværende midler grundet resistensudvikling hos ferskenbladlusene mod pyrethroider og Pirimor.

Dispensationen er endvidere givet under følgende betingelser:

”Frøene må maksimalt være bejdset med 85 g middel/ha (svarende til 60 g imidacloprid/ha).

Hvis der anvendes pneumatisk så-udstyr skal der enten holdes 25 meters afstand til blomstrende afgrøder i tilstødende marker eller der skal være monteret deflektor udstyr for at forhindre spredning af støv.

Jordbruger skal føre journal over såning af bejdsede frø, hvoraf følgende skal fremgå:

Der må ikke i den efterfølgende sæson sås blomstrende eller bi-attraktive afgrøder på det pågældende areal.

Det påhviler Nordic Sugar at indsamle information om ovennævnte vilkår fra avlerne og indrapportere oplysninger herom til Miljøstyrelsen senest 1. september 2019”.

Der arbejdes på i samarbejde med Miljøstyrelsen at udarbejde en liste med afgrøder, der ikke må sås efter dyrkning af roer bejdset med Gaucho.

Listen er nu modtaget. Her ses listen over afgrøder, som ikke må sås efter dyrkning af bederoer bejdset med Gaucho. Mht. dyrkning af foderroer, så er det vigtigt at være opmærksom på, at der efterfølgende bl.a. ikke må dyrkes majs, kløver og ærter.

Mht. regler for evt. efterfølgende dyrkning af korsblomstrede efterafgrøder afventes der pt. svar fra Miljøstyrelsen, da der er nogle uklarheder.

Nordic Sugar oplyser, at de ikke indrapporterer oplysninger vedr. foder- og energiroer. SEGES undersøger derfor nu, om firmaerne, der sælger foderroefrø, vil indrapportere oplysningerne.