Afviklingsfrister for skadedyrsbejdser indeholdende neonicotinoider fastsat

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Fristen for at anvende bejdset udsæd udendørs i EU er 19. december 2018

Miljøstyrelsen oplyser, at afviklingsfristerne for bejdsemidler mod skadedyr indeholdende de såkaldte neonicotionider netop er blevet fastsat. Se nærmere i Rapporter om bejdsning med neonicotinoider og effekter på bier. Neonicotinoider er som bekendt blevet forbudt til al udendørs anvendelse i EU.

Det drejer sig om de 3 aktivstoffer og produkter i tabel 1. Tidligere er der givet dispensation til brug af Cruiser RAPS og Modesto til bejdsning af raps, men i indeværende år er der givet afslag på ansøgning om dispensation. Se nærmere i Afslag på dispensationsansøgning til bejdsning af raps med neonicotinoider. Da Cruiser RAPS og Modesto allerede er forbudt, er de ikke nævnt i tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over aktivstoffer, som bliver forbudte samt afviklingsfrister.

Aktivstof Følgende midler forbydes Frist for
salg i detail-
leddet
Frist for
at anvende
bejdset
udsæd
udendørs
Frist for
at anvende
og besidde
bejdsemidlerne
Clothianidin Mundus FS 380
(reg. nr. 18-515).
Poncho Beta FS 453,34
(reg. nr. 18-487)
Janus FS 180
(reg. nr. 18-486)
19. oktober 2018 19. december 2018 19. december 2018
Imidacloprid Amigo FS 350
(reg.nr. 18-543).
Imprimo FS 417,78
(reg. nr. 18-539)
Montur Forte FS 230
(reg. nr.18-510)
Merit Turf
(reg. nr.18-485)
Prestige FS 370
(reg. nr. 18-400)
Gaucho WS 70
(reg. nr. 18-325) 
19. oktober 2018 19. december 2018 19. december 2018
Thiamethoxam Cruiser 600 FS SB
(reg. nr. 1-226)
Cruiser 70 WS
(reg. nr. 1-158)
19. oktober 2018 19. december 2018 19. december 2018

Landmænd må godt opbevare udsæd (frø og knolde) bejdset med neonicotinoider, men han/hun må ikke anvende udsæden.

Middeldatabasens positivliste og kemitjek appen er opdateret, således at ovennævnte datoer fremgår.