Angreb af fritfluelarver i vintersæd

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Der er i flere tilfælde meldt om kraftige angreb. Der er ingen muligheder for bekæmpelse på nuværende tidspunkt. Sort stub fra medio august er mest effektiv.

De seneste dage er modtaget flere henvendelser om angreb af fritfluelarver i vintersæd. Se fotos. I nogle marker er der tale om kraftige angreb.

De angrebne planter gulner og visner i hjerteskuddet kort efter fremspiring, og bladet kan let rykkes af. Kigger man ved stængelbasis og folder bladskederne fra hinanden, fremkommer den 3-4 mm lange, lemmeløse, hvidlige til gullige larve. Foran på larven ses to sorte mundkroge. Se foto 2-3.

Fritfluens 3. generation flyver fra slutningen af august til hen i september og måske lidt tidligere i år. Det nøjagtige tidspunkt er dog vanskelig at fastlægge uden fangbakker e.lign. Dette skyldes, at fritfluen har 3 generationer, og de enkelte generationer er meget afhængig af vejrforholdene. Varmt og tørt vejr er gunstig for æglægningen.

Der er sket æglægning på græsser og spildkornsplanter i stubben

Fritfluerne kan skade ved enten 1) at ligge æg direkte i vintersæden i 1,5-2 bladstadiet eller ved 2) at ligge æg på spildkornsplanter og græsukrudt i stubben efter forfrugten. Planter med 1,5-3 blade er attraktive for æglægning, mens der ikke lægges æg på ældre planter. Efter jordbearbejdning af stubben i tilfælde 2 bevæger larverne sig op i den nyfremspirende vintersæd.

I marker med angreb vurderes det, at der i de fleste tilfælde er lagt æg på spildkornsplanter og græs i stubben af forfrugten. Angreb ses også stribevis i flere vintersædsmarker, samme steder hvor der har været striber af spildkornsplanter i forfrugten. Mange enkimbladede planter (korn og græsser) i stubben af forfrugten giver de bedste æglægningsmuligheder. Tidligere er også set et eksempel på, at der blev afbrændt enkelte mislykkede halmballer i stubben efter forfrugten, og kun i dette område af marken kom der ikke angreb af fritfluer i den efterfølgende vintersæd.

Betydende angreb af fritfluer er relativ sjældne, og det varme vejr i år vurderes at have givet gode betingelser for æglægning. Der er ingen muligheder for bekæmpelse af angreb i vintersæden på nuværende tidspunkt. En tidligere kemisk bekæmpelse i stubben efter forfrugten er også tvivlsom, da det er svært at ramme det rigtige tidspunkt, ligesom angreb er for sjældne til, at man vil udføre en sådan bekæmpelse. Sort jord fra midten af august er det mest effektive.

Ved omsåning i september med vintersæd kan der være risiko for angreb fra flere larver i jorden. Fritfluen overvintrer som larve i angrebne planter. Jo senere der sås, jo mindre vil risikoen for angreb være. Det er dog svært at angive et nøjagtigt sikkert såtidspunkt.


Billede 1. Vinterrug efter vinterrug, pløjet umiddelbart før relativ sen såning. I striberne efter
mejetærskeren har der været meget spildkorn, og her er der voldsomme angreb af fritfluer
Foto fra oktober i tidligere år af Torben Justesen, Centrovice.

Billede 2. Angreben rugplante og 2 fritfluelarver, som er fundet i stængelbasis af 2 planter.
Billede 3. Nærbillede af fritfluelarver.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.