Dispensation til brug af Acrobat Plus i kepa- og skalotteløg

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen givet dispensation til Acrobat Plus til bekæmpelse af svampesygdomme i kepaløg og skalotteløg. Dispensationen gælder i perioden 15. juni til den 13. oktober 2018.

Svampemidlet Acrobat Plus (19-234), som indeholder dimethomorph og mancozeb, har fået dispensation på følgende betingelser: