Forskelle i takster og fradrag ved afregning af maltbyg

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Du skal se dig rigtig godt for, når din maltbyg skal sælges. En sammenligning af grovvareselskabernes takster og priser viser nemlig, at der er betydelige forskelle mellem deres vilkår og behandlingsomkostninger.

Årets høst varierer meget fra område til område og mark til mark. Det er derfor en god ide at være opmærksom på høstbetingelserne ved grovvareselskaberne, inden man afleverer kornet til høst og får forhandlet betingelserne på plads inden aflevering.

Nedenfor er udvalgte grovvareselskabers fradrag for tørring, rensning, protein, sortering og analyser sammenlignet for to partier af maltbyg. Eksemplerne viser, at forskellen mellem firmaernes betaling til landmanden afhænger af det enkelte parti. Forskellene på grovvareselskabernes takster for tørring og rensning øges, når vandindholdet og/eller andelen af urenheder øges.

Som landmand bør du således se dig godt for og tjekke firmaernes betingelser og takster grundigt igennem, før du sælger din maltbyg. Husk i den forbindelse også, at alle priser og afregningstakster er til forhandling.

Du bør også sikre dig, at der udtages parallelprøver af det leverede korn.

Du bør som landmand også bemærke, at der er forskelle mellem firmaernes vilkår for lagring af korn, ligesom også afregningstidspunktet kan have betydning. Inden en eventuel afhentning af det høstede korn på ejendommen, skal du som landmand også huske at få aftalt, hvordan kornet afhentes samt prisen på afhentning og transport.

Udgangspunktet for sammenligningerne nedenfor er firmaernes høstinformationer til høst 2018. Enkelte firmaer har samme høstbetingelser som i 2017.

Analysen omfatter: DLG, Danish Agro, Vestjyllands Andel, Brødrene Ewers, Lantmännen, Overgaard Agro, Hornsyld Købmandsgaard, Mollerup Mølle, NSKorn samt Hedegaard.

Sammenligning af afregningsbetingelserne for maltbyg

I tabel 1 er tørringstaksterne for byg til malt sammenlignet for de ti selskaber. Der er nogen forskel mellem tørringstaksterne.

Proteinindholdet i maltbyg
Der er i 2018 givet dispensation til at kunne indlevere maltbyg med op til 12 pct. protein ved alle grovvareselskaber. Der er dog op til 3,5 kr. pr. hkg. forskel i fradraget selskaberne i mellem, hvilket ses i eksempel 2, hvor der er op til ca. 17.000 kr. i forskel i fradraget.

Tabel 1. Tørringstakster, kr. pr. hkg, byg til malt.

Eksempler

I eksempel 1 er selskabernes behandlingsomkostninger sammenlignet ved afregning af et parti maltbyg med en pris på 160 kr. pr. hkg og en kvalitet, som beskrevet i eksempel 1 herunder. Sammenligningen af afregningerne for dette parti maltbyg viser, at der er forskelle mellem firmaerne, både hvad angår de beregnede analyseomkostninger, renseomkostninger og tørringsomkostningerne.

For partiet i eksempel 1 er der således ca. 9.000 kr. mere til dig som landmand, hvis partiet leveres til Lantmännen frem for til Danish Agro. Omregnet betyder det, at Danish Agro skal give 1,80 kr. mere end Lantmännen pr. hkg for maltbyggen, hvis du som landmand skal opnå det samme økonomiske udbytte af handlen (se tabel 2).

Eksempel 1:
Parti: 500 t vårbyg til malt, 14,0 pct. vand, 11,3 pct. protein, sortering 90, 96 pct. spireenergi, 99 pct. sortsrenhed, 0,5 pct. fremmed art, 1 pct. knækkede kerner og 0,5 pct. urenheder samt analyse af 25 læs. Det er i eksemplet antaget at alle kerner er mindst 2,2 mm.

Tabel 2. Eksempel 1. Afregning af maltbyg, sammenligning af udvalgte firmaer (maltbygpris: 160 kr. pr. hkg).

I eksempel 2 er selskabernes behandlingsomkostninger sammenlignet ved afregning af et parti maltbyg med et højere vandindhold, en ringere sortering og en større andel af urenheder end i det foregående eksempel.

I eksempel 2 er Hornsyld Købmandsgaard det selskab, der fradrager mest i afregningen, mens Mollerup Mølle er det selskab, der fradrager mindst i forbindelse med afregningen. Det skyldes primært, at Mollerup Mølle har lavere omkostninger til proteinfradraget, samt deres rense- og tørringsomkostninger er blandt de laveste.

Ved en maltbygpris på 160 kr. pr. hkg er der i eksemplet ca. 32.500 kr. mere til dig som landmand, hvis partiet leveres til Mollerup Mølle frem for til Danish Agro. Omregnet betyder det, at Danish Agro skal betale ca. 6,5 kr. mere pr. hkg end Mollerup Mølle, hvis du som landmand skal opnå det samme økonomiske udbytte af handlen (se tabel 3).

Eksempel 2:
Parti: 500 t vårbyg til malt, 15 pct. vand, 12 pct. protein, sortering 75, 96 pct. spireenergi, 99 pct. sortsrenhed, 0,5 pct. fremmed art, 1 pct. knækkede kerner og 2,0 pct. urenheder samt analyse af 25 læs. Det er i eksemplet antaget at alle kerner er mindst 2,2 mm.

Tabel 3. Eksempel 2. Afregning af maltbyg, sammenligning af udvalgte firmaer (maltbygpris: 125 kr. pr. hkg).