Store forskelle i takster og fradrag ved afregning af foderkorn

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Du skal se dig rigtig godt for, når dit foderkorn skal sælges. En sammenligning af grovvareselskabernes takster og priser viser nemlig, at der er betydelige forskelle mellem deres vilkår og behandlingsomkostninger.

Årets høst varierer meget fra område til område og mark til mark. Det er derfor en god ide at være opmærksom på høstbetingelserne ved grovvareselskaberne, inden man afleverer kornet til høst og får forhandlet betingelserne på plads inden aflevering.

Nedenfor er udvalgte grovvareselskabers tørringstakster, rensetakster samt analysepriser sammenlignet for forskellige partier af hvede til foder. Eksemplerne viser, at forskellen mellem firmaernes betaling til landmanden afhænger af det enkelte parti. Forskellene på grovvareselskabernes takster for tørring og rensning øges, når vandindholdet og/eller andelen af urenheder øges. Ved afregning af spiret foderkorn kan forskellene øges yderligere pga. forskelle i selskabernes håndtering af spirede kerner samt den faldende rumvægt.

Der er i 2018 nogle grovvareselskaber, der har tillæg eller fradrag på baggrund af proteinprocenten i foderkornet. DLG, Vestjyllands Andel, ATR Landhandel og Hornsyld Købmandsgaard giver således et tillæg ved højere proteinprocenter end 10,6 pct. og et ekstra tillæg ved proteinprocent højere end 11,1 pct., og fradrag ved lavere proteinprocenter end 10,0 pct.

Som landmand bør du se dig godt for og tjekke firmaernes betingelser og takster grundigt igennem, før du sælger dit korn. Husk, at alle priser og afregningstakster selvfølgelig er til forhandling.

Du bør ligeledes sikre dig, at der udtages parallelprøver af det leverede korn.

Du kan også overveje at sælge dit foderkorn til en nabo. Så kan I dele grovvareselskabets fortjeneste i porten.

Spirede kerner

Set fra et fodringsmæssigt synspunkt er der ikke baggrund for et fradrag i foderkornsprisen, alene fordi kornet er spiret. Omvendt skal kornet selvfølgelig håndteres fornuftigt, således at der ikke opstår problemer med f.eks. lugt og lagersvampe.

Spørg dit grovvareselskab om du kan risikere fradrag for spirede kerner, inden du leverer dit korn af årets høst.

Hovedparten af grovvareselskaber beskriver nemlig ikke nærmere i deres afregningsbetingelser, om du kan risikere fradrag for spirede kerner, eller hvad fradraget skal beregnes til. Eksempelvis skriver Danish Agro i deres afregningsbetingelser for 2018, at ”For alle afgrødeleverancer er det gældende, at det skal være gode sunde varer. Som eksempel på leverancer, der ikke kan betegnes som gode sunde varer, kan nævnes afgrødepartier med synlige spirer, muglugt, syrlig lugt, befængt med fusarier eller anden svampesygdom, mider, skadedyr mm. Listen er ikke udtømmende”.

ATR Landhandel accepterer en vis andel af spirede kerner og regulerer derefter prisen som følgende:

Vestjyllands Andel betragter spirede kerner som urenheder og procentdelen tillægges rensesvind før beregning af rensetakst.

Der fradrages pr. hkg

0,1 – 0,3 % urenheder: ingen fradrag

0,4 - 1,0 % urenheder: 1,5 kr. pr. hkg

1,1 – 2,0 % urenheder: 2,00 kr. pr. hkg

2,1 – 3,5 % urenheder: 2,50 kr. pr. hkg

3,6 -    urenheder: 3,50 kr. pr. hkg            

Lagring og afregningstidspunkt

Du bør som landmand også bemærke, at der er forskel mellem firmaernes vilkår for lagring af korn, ligesom afregningstidspunktet også kan have betydning. Inden en eventuel afhentning af det høstede korn på ejendommen, skal du også huske at få aftalt, hvordan kornet afhentes samt prisen på afhentning og transport.

Sammenligning af afregningsbetingelserne for foderhvede

Udgangspunktet for sammenligningerne nedenfor er firmaernes høstinformationer til høst 2018. Analysen omfatter: DLG, Danish Agro, Vestjyllands Andel, Brødrene Ewers, ATR Landhandel, Overgaard Agro, Hornsyld Købmandsgaard, Hedegaard, Lantmännen, NSKorn og Mollerup Mølle.

I tabel 1 er tørringstaksterne for hvede til foder sammenlignet for de 11 grovvareselskaber.

Tabel 1. Tørringstakster, kr. pr. hkg foderkorn

Eksempler

I eksempel 1 nedenfor er behandlingsomkostninger sammenlignet ved afregning af et parti foderhvede med kun få urenheder, et vandindhold på 14,0 pct. og 10 pct. protein. Eksemplet viser, at der er forskelle på firmaernes afregning, både hvad angår analyseomkostninger, renseomkostninger og protein-tillæg. Samlet set har Mollerup Mølle, Overgaard Agro og Lantmännen de laveste behandlingsomkostninger blandt selskaberne i dette eksempel. Den primære årsag er, at Mollerup Mølle (ligesom Overgaard Agro og Lantmännen) ikke fradrager for rensning, da selskabet accepterer 0,5 pct. urenheder ved afregning af foderkorn.

Ved en foderhvedepris på 145 kr. pr. hkg er der i eksemplet ca. 22.000 kr. mere til landmanden, hvis partiet leveres til Overgaard Agro frem for til Danish Agro. Omregnet betyder det, at Danish Agro skal give ca. 2,2 kr. mere pr. hkg end Mollerup Mølle, hvis du som landmand skal opnå det samme økonomiske udbytte af handlen.

Eksempel 1:
Parti: 1.000 t foderhvede, 14,0 pct. vand, rumvægt 77,8 og 0,5 pct. urenheder, 10 pct. protein samt analyse af 50 læs.

 

Tabel 2. Eksempel 1. Afregning af foderhvede, sammenligning af udvalgte firmaer (foderhvedepris: 145 kr. pr. hkg).

Eksempel 2 er magen til eksempel 1, bortset fra at proteinprocenten er ændret fra 10 pct. til 12 pct. DLG, Vestjyllands Andel, ATR Landhandel og Hornsyld Købmandsgaard giver alle et tilskud på 2 kr. pr. hkg, når protein procenten er over 12 pct.

Ved en foderhvedepris på 145 kr. pr. hkg er der i eksemplet ca. 22.000 kr. mere til landmanden, hvis partiet leveres til Hornsyld Købmandsgaard frem for til Danish Agro.

Eksempel 2:
Parti: 1.000 t foderhvede, 14,0 pct. vand, rumvægt 77,8 og 0,5 pct. urenheder, 12 pct. protein samt analyse af 50 læs.

 

Tabel 3. Eksempel 2. Afregning af foderhvede, sammenligning af udvalgte firmaer (foderhvedepris: 145 kr. pr. hkg).

I eksempel 3 herunder er de samme grovvareselskabers behandlingsomkostninger sammenlignet ved afregning af et parti foderhvede med et noget højere vandindhold og en lidt større andel af urenheder. Sammenligningen i eksempel 3 viser, at forskellen mellem det dyreste og det billigste firma øges, når vandindholdet og andelen af urenheder stiger.

Behandlingsomkostningerne for et parti som i eksempel 3 er mindst hos Overgaard Agro, hvilket bl.a. skyldes, at de ingen analyseomkostninger har samt deres lave rensningsomkostninger, da de først regner fra 2 pct. urenheder.

I eksempel 3 er der således ca. 48.000 kr. mere til landmanden, hvis partiet leveres til Overgaard Agro frem for til Danish Agro. Omregnet betyder det, at Danish Agro skal give ca. 4,80 kr. mere pr. hkg for varen, hvis du som landmand skal opnå det samme økonomiske udbytte af handlen, som i en handel med Overgaard Agro.

Eksempel 3:
Parti: 1.000 t foderhvede, 16,0 pct. vand, rumvægt 72 og 2,5 pct. urenheder, 12 pct. protein samt analyse af 50 læs.

Tabel 3. Eksempel 3. Afregning af foderhvede, sammenligning af udvalgte firmaer (foderhvedepris: 145 kr. pr. hkg).