Forsøg i 2017-18 med bekæmpelse af stankelbenlarver

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

I 2017-18 er der udført to landsforsøg og tre OnFarmforsøg med bekæmpelse af stankelbenlarver, men angrebene var desværre for små til at se eventuelle forskelle mellem behandlingerne.

I 2017-18 er der udført to landsforsøg med bekæmpelse af stankelbenlarver i kløvergræs efterfulgt af vårbyg. Formålet er at vurdere effekten af behandling med Avaunt i efteråret og det biologiske middel Nemasys (indeholder nematoden Steinernema feltiae) efterår henholdsvis forår. Se tabel 1. Der er via uddrivning med saltvand optalt antal stankelbenlarver pr. m2 i kløvergræs i november inden behandling i led 2 og 3. Medio og ultimo maj er der bedømt angreb i den efterfølgende vårbyg, hvor der kun er fundet svage angreb af stankelbenlarver. Det fremgår, at angrebene har været for små til at se eventuelle forskelle.

Der er også udført 3 OnFarm forsøg med det formål at undersøge, om tidlig nedvisning af kløvergræs med glyphosat kan føre til udsultning af stankelbenlarver, ligesom effekten af behandling med Avaunt (uden nedvisning) er undersøgt. Se tabel 2. Der er via uddrivning med saltvand optalt antal stankelbenlarver pr. m2 i kløvergræs i november og marts. I maj og juni er der bedømt angreb i den efterfølgende vårbyg, hvor der kun er fundet svage angreb af stankelbenlarver. Det fremgår, at angrebene også i disse forsøg desværre har været for små til at se eventuelle forskelle.

Tabel 1. Bekæmpelse af stankelbenlarver, forfrugt kløvergræs, 2 landsforsøg 2018.

  Vand, l/ha Forsøgs-lokalitet Kløvergræs Vårbyg
Primo november Medio marts Medio maj Ultimo maj

Stankel-ben-larver pr. m2 1)

Stankel-ben-larver pr. m2 Stankel-ben-larver pr. m2 Blad-areal, pct. bort-gnavet Plante-bestand, karakter 1-102) Blad-areal, pct. bort-gnavet
1. Ube-handlet   Forsøg 1 218 85 5 3 10 0
Forsøg 2 245 65 0 0 10 0
Gns. 232 75 3 2 10 0
2. 0,45 l Avaunt, primo november 300 Forsøg 1 222 70 5 0 10 0
Forsøg 2 250 50 0 0 10 0
Gns. 236 60 3 0 10 0
3. 1 mia. Nemasys, primo november 500 Forsøg 1 220 75 5 0 10 0
Forsøg 2 248 40 0 0 10 0
Gns. 234 58 3 0 10 0
4. 2 mia. Nemasys, ultimo april 500 Forsøg 1 225 85 5 0 10 0
Forsøg 2 245 50 0 0 10 0
Gns. 235 68 3 0 10 0

1) Bedømt inden behandling i led 2 of 3
2) Karakter 0-10, hvor 0 = ingen planter og 10 = tæt bestand

Tabel 2. Udsultning af stankelben ved nedvisning af græsstub med glyphosat forud for vårbyg, 3 OnFarm forsøg, 2018

  Forsøgslokalitet Kløvergræs Vårbyg
Primo november Ultimo marts Primo maj Medio maj Primo juni
Stankelben-larver pr. m2 Stankelben-larver pr. m2 Pct. angrebne planter
1. Ube-handlet Forsøg 1 113 40 5 3 0
Forsøg 2 347 47 0 0 0
Forsøg 3 120 80 0 0 0
Gns. 193 56 2 1 0
2. 4 l Roundup, primo sept. Forsøg 1 100 40 0 0 0
Forsøg 2 103 50 0 0 0
Forsøg 3 147 60 0 0 0
Gns. 117 50 0 0 0
3. 4 l Roundup, primo oktober Forsøg 1 97 47 0 0 0
Forsøg 2 103 50 0 0 0
Forsøg 3 147 73 0 0 0
Gns. 116 57 0 0 0

4. 0,45 l Avaunt,
250 l vand/ha, medio november

Forsøg 1 107 40 0 0 0
Forsøg 2 340 47 0 0 0
Forsøg 3 133 73 0 0 0
Gns. 193 53 0 0 0