CropSAT viser nu marker fra Grundbetaling 2018

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

De viste marker i CropSAT er nu fra 2018. Indtast dit CVR nummer og se biomassen på dine marker gennem sæsonen.

Kort fortalt er CropSAT.dk et gratis internet program, hvor du følge biomassen på dine egne marker, hver gang satellitten Sentinel-2 flyver hen over Danmark. Her kan du også lave graduerede tildelingskort ud fra biomassen.

Nyhed CropSAT

Så er markerne i CropSAT ændret så det nu er marker fra Grundbetalingen 2018, der vises når du indtaster dit CVR nr. eller vil have markerne vist indenfor et område.