Øget konkurrencekraft gennem brug af kunstig intelligens

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med dette projekt er at øge dansk landbrugs konkurrencekraft ved at høste den maksimale gevinst af den digitale revolution indenfor kunstig intelligens.I dag har Googles, Facebooks og Microsofts computergenererede kunstige intelligens nemlig overhalet den menneskelige hjernekapacitet på en lang række områder. Det skal også udnyttes i landbruget, hvor danske landmænd allerede er stærkt it-parate, og erhvervet igennem mange år har haft tradition for at indsamle og strukturere detaljerede produktionsdata i centrale databaser. I projektet udvikles i samarbejde med land-mænd og rådgivere nye metoder til driftsledelse og beslutningsstøtte ude på bedriften på basis af digital billede- og tekstgenkendelse samt nyeste teknologi indenfor Machine Learning og Deep Learning. Desuden afprøves og evalueres prototyper på mindst tre nye digitale teknologier indenfor hhv. jura, satellitfotos i planteavlen og sundhedsrådgivning i kvægproduktionen

 

Workshop afholdt i Ljubljana, Slovenien, 27. – 28. November 2018.
Artikel bragt i oktober udgaven af Magasinet Mark.
En samlet rapport, hvori ønsket om at kunne fremsøge juridiske afgørelser ud fra beskrivelsen af en konkret juridisk case behandles. Der præsenteres et kunstig intelligens system, der kan imødekomme dette ønske.
En samlet rapport om sammenhænge mellem satellitbilleder fra Sentinel 1 og Sentinel 2.
Artkel bragt i Future Farming magasin.
Rapport om opbygning og evaluering af metode til analyse af sammenhænge mellem ydelse, sygdomsforløb og behandlingsforløb i kvægbesætninger.
Kvægbesætninger: 1. Prioritering af ønsker til et kunstig intelligenssystem. 2. At det udførte arbejde er baseret på nuværende state-of-the-art. 3. At det foreslåede kunstig intelligenssystem bygges på baggrund af det korrekte datagrundlag.
Dokument brugt til at sikre: 1. Prioritering af ønsker til det kunstig intelligens system. 2. At det udførte arbejde er baseret på den nuværende state-of-the-art. 3. At det forslåede kunstig intelligens system bygges på baggrund af korrekt datagrundlag.
Sikring af: 1. Prioritering af de forskellige ønsker til et kunstig intelligens system. 2. At det udførte arbejde er baseret på den nuværende state-of-the-art. 3. At det forslåede kunstig intelligens system bygges på baggrund af det korrekte datagrundlag.
Poster "Biomassemålinger fra satellitbilleder - Nu også i gråvejr".
Video formidlet via Facebooksiden Økonomi og Ledelse i landbruget.
Konklusion og spørgeramme fra landmandsinterviews.