AP 2 Økonomisk sammenligning af båndsprøjtning/radrensning kontra alm. marksprøjtning

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Regnearket (Økonomisk sammenligning af mekanisk og kemisk ukrudtsbekæmpelse i rækkesåede afgrøder) er opdateret den 5.11.2018 med nye priser på planteværn, og anvendelsen af planteværn er justeret.

Hertil er priserne på de forskellige typer radrensere ligeledes vurderet ud fra priserne på FarmtalOnline.

 

I regnearket er det muligt selv at sammenligne radrensning med eller uden båndsprøjtning med almindelig marksprøjtning.

Læs artiklen: Fordele og ulemper ved kemisk kontra mekanisk ukrudtsbekæmpelse

 

Program til: Økonomisk sammenligning af mekanisk og kemisk ukrudtsbekæmpelse i rækkesåede afgrøder.

Version 2.6

Download regneark

 

Indlæs makroer
Regnearket indeholder makroer. Da makroer kan indeholde virus, bør man normalt indstille Excel således, at makroer ikke indlæses under indlæsning af filen i Excel.
For at sikre, at makroerne indlæses i dette regneark, skal det såkaldte sikkerhedsniveau i Excel stilles korrekt på følgende måde:

Excel 2003:
'Funktioner' → 'Makro' → 'Sikkerhed...'. Flyt ”dotten” til Mellem eller Lavt sikkerhedsniveau. Hvis Excel spørger, om man vil indlæse makroer, skal man svare 'Ja'.

Excel 2007:
Tryk på ’Office-knappen’ i øverste venstre hjørne
Tryk på ’Excel-indstillinger’ i nederste højre hjørne
Vælg ’Sikkerhedscenter’
Vælg ’Indstillinger for Sikkerhedscenter’
Flyt ”dotten” til ’Aktiver alle makroer’

Excel 2010:
Tryk på ’Filer’ → ’Indstillinger’ → ’Sikkerhedscenter’ → ’Indstillinger for sikkerhedscenter’ → ’Indstillinger for makro’ → ’Aktiver alle makroer’. Derefter skal den gemmes og åbnes igen.