AP 2 Regnearket ”Økonomi i lagring af korn” er opdateret

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Beregn økonomien i forskellige lagertyper til kornopbevaring. Planlæg et nyt lager i forhold til fremtidige lagerbehov, bygningsmasse og adgang med lastvogne og lignende.

Beregningsarket henter data fra et dataark, og der kan evt. tilrettes værdier til den aktuelle situation. Der er mulighed for at sammenligne tre lagerstørrelser eller tre lagertyper (planlager, stålsilo, gastæt silo) i hver beregning. Beregningen returnerer værdier for omkostninger til:

Læs artiklen: Økonomi ved lagring af korn

 

Program til:

Økonomi i lagring af korn

Version 1.6

Download regneark

 

Indlæs makroer
Regnearket indeholder makroer. Da makroer kan indeholde virus, bør man normalt indstille Excel således, at makroer ikke indlæses under indlæsning af filen i Excel.
For at sikre, at makroerne indlæses i dette regneark, skal det såkaldte sikkerhedsniveau i Excel stilles korrekt på følgende måde:

Excel 2003:
'Funktioner' → 'Makro' → 'Sikkerhed...'. Flyt ”dotten” til Mellem eller Lavt sikkerhedsniveau. Hvis Excel spørger, om man vil indlæse makroer, skal man svare 'Ja'.

Excel 2007:
Tryk på ’Office-knappen’ i øverste venstre hjørne
Tryk på ’Excel-indstillinger’ i nederste højre hjørne
Vælg ’Sikkerhedscenter’
Vælg ’Indstillinger for Sikkerhedscenter’
Flyt ”dotten” til ’Aktiver alle makroer’

Excel 2010:
Tryk på ’Filer’ → ’Indstillinger’ → ’Sikkerhedscenter’ → ’Indstillinger for sikkerhedscenter’ → ’Indstillinger for makro’ → ’Aktiver alle makroer’. Derefter skal den gemmes og åbnes igen.