AP 1 Fremstillingspris på græs og majs

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Hvilken del af din grovfoderproduktion er den økonomisk mest rentable?

Det har tidligere kun været gængs metode at se de samlede produktionsomkostninger af grovfoderet. Det har ikke været muligt at se, hvor omkostningerne var placeret og dermed, om det er i græsset eller i majsen, vi har den bedste økonomi?

Det er nu muligt at få opdelt sin driftsgrensanalyse for grovfoder i majs og græs, således at man få en mere specifik opdeling af omkostningerne til produktionen af grovfoder.

Hvorfor skal jeg gå op i omkostningerne til grovfoderproduktion? Køerne skal jo alligevel bare spise det.

Det er vigtigt at gå op i sine produktionsomkostninger i marken, da en dyr grovfoderproduktion bliver væltet over på mælkeproduktionen. Derfor kan det betale sig at fremstille sit grovfoder så billigt som muligt. Hvis fremstillingsprisen for grovfoderet er højere end den interne overførselspris, skal mælkeproduktionen løfte omkostningen. Dette kan ses i Business Check, under ”Fremstillingspris inkl. korrektion”. Derved kan fremstillingsprisen for mælk være højere end først antaget.

Hvad kan en opdelt driftsgrensanalyse hjælpe med?

En fraktilanalyse kan hjælpe med at finde frem til de største forbedringspotentialer og dermed sænke prisen på produktionen af grovfoderet, værende græs eller majs. Fordelen fremfor kun at få udarbejdet en driftsgrensanalyse på grovfoder er, at det nu er lettere at finde frem til, i hvilken grovfoderproduktion der er forbedringspotentialer.

I fraktilanalysen kan man se, hvor ens bedrift ligger på udvalgte nøgletal i forhold til kollegaerne, der også har fået lavet en driftsgrensanalyse. Tallet i 5 % fraktilen viser den værdi, som 5 % af bedrifterne har opnået eller er bedre end, og som 95 % af bedrifterne dermed ligger under. Tallet i 95 % fraktilen viser det resultat, som 95 % har opnået eller er bedre end, og som 5 % af bedrifterne dermed ligger under. Tallene markeret med sort viser de tal, som bedriften ligger tættest på. Det betyder også, at de kollegaer, din bedrift ligger tættest på, skifter fra nøgletal til nøgletal, så alle har nøgletal i forskellige fraktiler. Læs mere om fraktilanalysen her.

Eksempel:
En landmand sidder med sin fraktilanalyse for grovfoderproduktionen og kan se et resultat, der samlet set ligger i 60 % fraktilen med minus 1.261 kr. pr. ha. Med det lave udbytte i græsset er det en god undskyldning for det negative resultat. Maskinomkostningerne ser også fornuftige ud ved at ligge i fraktil 50 %.

Men der er også udarbejdet fraktilanalyser på baggrund af de opdelte driftsgrensanalyser. Der er nu mulighed for at benchmarke mod andre bedrifter med græs- og majsdriftsgrensanalyser.

Fraktilanalysen for majs viser, at udbyttet er i top 25 %, så det kan der være fin tilfredshed med. De eneste punkter i det røde område er stykomkostninger og jordlejen, som er punkter med stort forbedringspotentiale. Resultatet er også positivt med 918 kr. pr. ha. Det er derfor ikke i denne driftsgren, de største forbedringer findes, da resultatet er bedre end det samlede resultat.

Langt værre ser det ud for græsproduktionen. Det skal nu analyseres, hvor de største forbedringspotentialer ligger, og i disse tilfælde er maskinomkostningerne et godt sted at starte, da de ligger i 90 % fraktilen. Det vil sige, at 90 % af de øvrige bedrifter har maskinomkostninger, der er mindre end denne bedrift. Der burde derfor være gode muligheder for at sænke netop disse omkostninger. F.eks. kan man ved at gå fra 90 % fraktilen i maskinomkostninger på driftsgrenen for græs til 50 % fraktilen hente ca. 2.000 kr. pr. ha. Men også stykomkostninger og jordlejen ligger med et stort forbedringspotentiale, og det kan være nødvendigt at se på flere områder for at få sænket fremstillingsprisen nok til at få et resultat omkring 0 kr. pr. ha.

Fraktilanalyserne kan ikke stå alene, men er et fantastisk godt sted at starte, da det giver et godt overblik over bedriftens grovfoderproduktion. Når områderne med forbedringspotentialer er fundet, kræver det yderligere analyse for at nedbringe omkostningerne, så fremstillingsprisen kan falde til under den interne afregningspris.

Hvis du gerne vil have udarbejdet driftsgrensanalyser for græs og majs, skal du kontakte din lokale driftsøkonom.