AP 1 Landbrugets driftsresultater 2011-2017

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

I nedenstående tabeller vises resultaterne for landbrugets indtjening i perioden 2011 - 2017 ud fra årsrapporterne. Resultaterne er vejede, så de er repræsentative for hele landbruget eller den sektor, de vedrører.

I nedenstående tabeller vises resultaterne for landbrugets indtjening i perioden 2011 - 2017 ud fra årsrapporterne. Resultaterne er vejede, så de er repræsentative for hele landbruget eller den sektor, de vedrører. Hver tabel indeholder driftsresultat, balance og investeringer mv. i hovedtal samt en række bilag, hvor alle oplysninger er udspecificerede.

Der vises resultater for alle heltids- og deltidsbedrifter samt specielle tabeller for henholdsvis planteavlsbrug, kvægbrug, svinebrug samt mink og slagtekyllinger.

For 2017 indgår i alt 6.650 bedrifter i analyserne, hvis resultater så er vejet op til de 26.857 bedrifter, der var i alt i 2017. Af disse var de 5.120 heltidsbedrifter, der er vejet op til 9.766 bedrifter. Af deltidsbedrifter indgik 1.530 bedrifter, der blev vejet op til 17.091. Vejningen er udarbejdet af Danmarks Statistik ud fra landbrugstælling og andre relevante statistikker.

For de tidligere år var der tilsvarende et antal bedrifter, der så er vejet op til det antal bedrifter, der rent faktisk var det pågældende år. For hver analyse, der præsenteres, er anført det antal bedrifter, der indgår og det antal ’vejede’ bedrifter, der findes i Danmark det pågældende år indenfor den viste driftsform eller gruppeinddeling.

Klassifikationen i forskellige driftsformer og størrelsesgrupper sker ud fra et beregnet standardoutput (bruttoudbytte) på de enkelte bedrifter.

Læs om datagrundlag og definitioner

Resultaterne fremgår af nedennævnte 5 regneark. Hvert regneark indeholder en række tabeller. Alle tabeller indeholder regnskabsresultater fra 2011-2017 for den pågældende driftsgren eller gruppe.  Af hver tabel fremgår resultatopgørelse, balance, egenkapitalforklaring, likviditetsopgørelse samt bilag med detailinformationer om produktionsgrundlag og udspecificering af indtægter og omkostninger etc.

 

De fleste tabeller vedrører heltidsbedrifternes indtjening. Tabeller, der viser bedste 1/3 indenfor en driftsgren, er inddelt i 3 lige store grupper efter afkastningsgrad.

 

Tabeloversigt

 

      1.     Regneark:  Alle – heltid og deltid

Der er 9 tabeller, idet der er opdelt mellem heltid og deltid samt konventionel/økologi.

1.1 Alle bedrifter

1.2 Alle konventionelle bedrifter

1.3 Alle økologiske bedrifter

1.4 Heltid, alle

1.5 Heltid konventionelle

1.6 Heltid økologiske

1.7 Deltid alle

1.8 Deltid konventionelle

1.9 Deltid økologiske

    

2.     Regneark: Planteavl heltid

Der er 7 tabeller, idet der er opdelt mellem økologiske/konventionelle samt størrelsesinddelt.

2.1 Planteavlsbedrifter

2.2 Konventionelle – gns.

2.3 Konventionelle – bedste 1/3

2.4 Økologiske – gns.

2.5 Alle 0 – 200 ha

2.6 Alle 200 – 400 ha

2.7 Alle over 400 ha

 

3.     Regneark: Malkekvægbrug heltid

Der er 5 tabeller, idet er er opdelt mellem økologiske/konventionelle

3.1 Malkekvægsbedrifter

3.2 Konventionelle – gns.

3.3 Konventionelle – bedste 1/3

3.4 Økologisk – gns.

3.5 Økologisk – bedste 1/3

 

       4.     Regneark: Svin heltid

Der er 10 tabeller, idet der er inddelt mellem sohold med såvel fravænnede grise og smågrise. slagtesvineproducenter samt integrerede.

4.1 Svinebedrifter

4.2 Fravænnede konventionelle – gns.

4.3 Fravænnede konventionelle – bedste 1/3

4.4 Smågrise konventionelle – gns.

4.5 Smågrise konventionelle – bedste 1/3

4.6 Integrerede konventionelle – gns.

4.7 Integrerede konventionelle – bedste 1/3

4.8 Slagtesvin konventionelle – gns.

4.9 Slagtesvin konventionelle – bedste 1/3

4.10 Økologisk – gns.

 

       5.     Regneark: Mink og fjerkræ heltid

Der er to tabeller for mink samt tre for fjerkræ, idet disse er delt mellem ægproducenter og kyllingeproducenter. Ved fjerkræ er der ikke tilstrækkeligt med regnskaber til at vise bedste 25%.

5.1 Mink – gns.

5.2 Mink – bedste 1/3

5.3 Fjerkræ konventionelle – gns.

5.4 Fjerkræ konventionelle, æg – gns.

5.5 Fjerkræ konventionelle, slagtekyllinger – gns.