AP 2 Regnearket ''Din Bundlinje Mark 2017'' er opdateret og klar til brug

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Regnearket er klar til brug med dataanalyser på baggrund af de årsrapporter for 2017, der indgår i regnskabsdatabasen pr. 07. juni 2018. Regnearket anvendes til analyse og benchmarking af økonomi og udbytter i markbruget.

Der indgår data fra 3.556 årsrapporter, der er indberettet til SEGES økonomidatabase fra regnskabskontorer over hele landet. Data er udtrukket fra økonomidatabasen den 07. juni 2018.

I Din Bundlinje Mark kan man indtaste egne tal for økonomien i markbruget. Ved indtastning af 12 værdier fra årsrapporten er det muligt hurtigt at få beregnet dækningsbidraget i markbruget, maskinomkostninger og resultat efter maskinomkostninger. Det er særligt relevant for bedrifter, der ikke får udarbejdet en driftsgrensanalyse.

Egne økonomital og afgrødeudbytter for salgsafgrøder og grovfoder kan sammenholdes med gennemsnitstal for en sammenligningsgruppe. Desuden vises tal for ”Bedste 33 % ” – altså den tredjedel af bedrifterne, som har opnået de højeste resultater efter maskinomkostninger.

Du kan selv definere sammenligningsgruppen ved kombination af følgende kriterier:


Valg til sammenligningsgruppe
Niveauer
Bedriftstype 1.Svinebrug 2.Kvægbrug (konventionelle) 3.Kvægbrug (økologiske) 4.Planteavlsbedrifter (uden kartofler og fabriksroer) 5.Bedrifter med kartofler 6.Bedrifter med fabriksroer
Jordbundstype 1.JB 5-9 2.JB 1+3 3.JB 2+4 4.Med vanding
Dyrket areal 1.>25 ha (bedrifter med mere end 25 ha) 2.25-200 ha (bedrifter mellem 25 ha og 200 ha) 3.>200 ha (bedrifter i gruppen med mere end 200 ha).

Analyserne indeholder for nogle af de 72 kombinationer af bedriftstyper, jordbundstyper og arealstørrelser gennemsnitstal fra mindre end 10 bedrifter i sammenligningsgruppen og/eller bedste tredjedel. I de tilfælde er gennemsnitstal ikke beregnet.

For kvægbedrifter vises kun tal for bedrifter med intern overførsel af grovfoder, så der kan beregnes dækningsbidrag for markbruget.

Download regneark


Download (højreklik og ”gem destination som”)

Regnearket indeholder ikke makroer. Hvis du har problemer med funktionerne i regnearket, kan du evt. få hjælp via denne FAQ.

Er der behov for specialanalyser, kontakt nedenstående for at høre om mulighederne.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Marianne Haugaard-Christensen på 8740 5403, mhg@seges.dk eller Mikkel Gejl Hansen på 8740 5176, migh@seges.dk.

Din Bundlinje Mark med data fra tidligere års regnskaber: