Nye veje til økonomisk optimering af landbrugsbedriften

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at udvikle og sikre grundlaget for en fortsat optimering af dansk landbrugsproduktion gennem økonomiske analyser, modeller og værktøjer, der anvendes til at forbedre økonomien på den enkelte bedrift. Der udvikles sammenligningstal og værktøjer samt anvises veje til optimering af indtjeningsgrundlaget på den enkelte bedrift.  Der udvikles tillige en model, der indsamler relevante finansielle data, der sikrer det fremtidige grundlag for analyser på et højt detaljeringsniveau . Endvidere udvikles en transparent og operationel ratingmodel, som kan hjælpe landmanden til at blive opmærksom og agere på vigtige parametre og nøgletal, der har direkte indflydelse på bedriftens økonomiske robusthed og overlevelsesevne. Der er fokus på videnformidling af projektets resultater.

 

I artiklerne og indslagene har Erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, SEGES bidraget med hhv. skriftlige og mundtlige indlæg, kommentarer og grafiske oversigter.
Afrapportering af videoen fra webinaret om Business Check 2017.
Nøgletallet "fremstillingspriser på korn" er analyseret ud fra flere vinkler.
Nøgletallet "maskinomkostninger inkl. arbejde" er analyseret ud fra flere vinkler.
KvægNyt tilgår alle mælkeproducenter.
Præsentation af Business Check 2017 indenfor mælkeproduktion, svineproduktion, grovfoderproduktion og produktion af salgsafgrøder.
Få overblik over resultaterne i de forskellige driftsgrene og brug Fraktilanalysen og Business Check-regnearket til at udpege forbedringspotentialer på din bedrift – måske sammen med din erfagruppe.
Business Check Økologisk Ægproduktion indeholder driftsgrensanalyser for økologisk ægproduktion
Driftsgrensresultater er baseret på driftsgrensanalyser i årsrapporter fra DLBR-virksomhederne, som er overført til økonomidatabasen. I vedlagte tabeller vises driftsgrensresultater fra 2013 og fremefter og er nu opdateret med de endelige 2017-resultater.
Mælkeproducent Douwe van Dijk brugte Business Check til at sætte fokus på sin fremstillingspris. På fire år har han sænket den med 30 øre, og han er ikke færdig endnu.
Foreløbige driftsgrensresultater 2017 er baseret på de driftsgrensanalyser i 2017 årsrapporter fra DLBR virksomhederne, som er blevet overført til økonomidatabasen.
Foreløbige driftsresultater for 2017 for alle heltidsbrug samt for svine-, mælke- og planteproducenter.
Hvis fremstillingsprisen på grovfoder er meget højere end den anvendte interne afregnings-pris, kan det have en stor indflydelse på fremstillingsprisen på mælk og resultere i væsentligt forringet driftsgrensresultat.
Hvilken del af din grovfoderproduktion er den økonomisk mest rentable?
Dokumentet samler alle de Facebook-opslag, der er udarbejdet i projektet som et led i formidlingen af projektets resultater.
Præsentation anvendt på temadag om regnearksværktøjer.
Præsentation anvendt på temadag om regnearksværktøjer.
Præsentation anvendt på temadag om regnearksværktøjer.
Du og din virksomhed kan spare værdifuld tid og minimere risikoen for fejl ved at erstatte brugen af jeres egne regnearksværktøjer med tilsvarende regneark fra SEGES, hvor datagrundlaget er både mere sikkert og hurtigere at indlæse.
Præsentation anvendt på temadag om regnearksværktøjer.
Præsentation anvendt på temadag om regnearksværktøjer.
I nedenstående tabeller vises resultaterne for landbrugets indtjening i perioden 2011 - 2017 ud fra årsrapporterne. Resultaterne er vejede, så de er repræsentative for hele landbruget eller den sektor, de vedrører.
På denne temadag lærer du at bruge en række af de regnearksværktøjer, der er relevante i analyser inden for planteavl og/eller driftsøkonomi.
Nøgletallet ”Rest til jordleje før EU-støtte” viser, hvor stor en værdi der er skabt ved at drive jorden, og hvor meget driften af jorden kan betale til jordlejen.
Business Check hæfterne bliver offentliggjort i løbet af maj og juni 2018.
Hvordan følges udviklingen af jordlejen og resultaterne ad for roedyrkere?
Video med Mikkel Gejl Hansen, der præsenterer Business Check Grovfoder - bragt på Facebook-siden Økonomi og ledelse i landbruget.
Video med Maria Sørensen, der præsenterer Business Check Mælkeproduktion - bragt på Facebook-siden Økonomi og ledelse i landbruget.
Video med Ove Lund, der præsenterer Business Check Planteproduktion - bragt på Facebook-siden Økonomi og ledelse i landbruget.
Video med Poul Østergaard, der præsenterer Business Check Svin - bragt på Facebook-siden Økonomi og ledelse i landbruget.
Business Check 2017 udkommer i løbet af maj og juni. Først på banen er resultaterne fra de store driftsgrene: Kvæg, Svin og Planteavl. De præsenteres på et webinar den 23. maj. Tilmeld dig webinaret senest den 18. maj.
I markbruget afhænger transportomkostninger bl.a. af transportafstand, markstørrelse, varemængde og transportløsning. Et lille regnearksværktøj til at estimere dette er ajourført.
Transport af varer, afgrøder, vand og dyr er en naturlig del af landbrugsproduktionen. Der er stor variation mellem bedrifter på, hvor meget tid og hvor store omkostninger der medgår til transportopgaverne.
Regnearket "Økonomi ved forpagtning" er nu opdateret til version 3.1, der indeholder bedre muligheder for at specificere alternative afgrøder.
Beregn økonomien i forskellige lagertyper til kornopbevaring. Planlæg et nyt lager i forhold til fremtidige lagerbehov, bygningsmasse og adgang med lastvogne og lignende.
Beregn økonomien i forskellige lagertyper til kornopbevaring. Planlæg et nyt lager i forhold til fremtidige lagerbehov, bygningsmasse og adgang med lastvogne og lignende.
Regnearket er klar til brug med dataanalyser på baggrund af de årsrapporter for 2017, der indgår i regnskabsdatabasen pr. 07. juni 2018. Regnearket anvendes til analyse og benchmarking af økonomi og udbytter i markbruget.
Regnearket ''Økonomi i afgrøder og sædskifter'' version 1.30 er opdateret med priser og omkost-ninger fra Budgetkalkuler 2019.
Regnearket ’Økonomi ved forpagtning’, er nu opdateret til version 3.2
Regnearket ’Økonomi ved forpagtning’, er nu opdateret til version 3.3.
Regneværktøjet, Maskintid, der kan hjælpe med at sætte fokus på de tidspunkter på året, hvor der er travlt i marken, og hvor rettidigheden i markarbejdet bliver udfordret, er opdateret.
Få en demonstration af beregningsværktøjet, der beregner økonomien i forskellige lagertyper.
Regnearket (Økonomisk sammenligning af mekanisk og kemisk ukrudtsbekæmpelse i rækkesåede afgrøder) er opdateret den 5.11.2018 med nye priser på planteværn, og anvendelsen af planteværn er justeret.
Formålet med dette notat er at undersøge, hvilke muligheder nuværende og evt. kommende/ønskede finansielle data giver til udarbejdelse af et finansielt overblik for en virksomhed og i henhold til rådgivning.
Landmænd betaler i gennemsnit 5,5 procent i rente og har pengeinstitutlån for 4,7 mio. kroner. Det viser ny analyse. Den peger samtidig på, at gældsniveauet er vigtigere end virksomhedens afkastningsgrad, når renten til pengeinstituttet skal fastlægges.
Rentesatser ved ordnede lån i danske kroner og udlandslån.
Notatet indeholder eksempler på analyser, der bliver mulige med finansielle data. Der er også en perspektivering i forhold til de data, der pt er til rådighed.
Det er et mål at skabe overblik over bedriftens finansiering på detailniveau. Dette notat beskriver de vigtigste datakilder i den forbindelse.
Unik mulighed: Arranger et møde, hvor dataekspert Arne Oksen og finansieringsekspert Kenneth Kjeld-gaard holder gratis oplæg om de finansielle data, som findes i Ø90, og hvilke muligheder der er for at skabe et finansielt overblik for kunderne.
Denne vejledning har til formål at forbedre kontering, indberetning og opsamling af data, der anvendes i forbindelse med finansielle analyser og benchmarking.
Regnearket giver mulighed for at sammenligne en række centrale nøgletal på en udvalgt bedrift med forskellige gruppers nøgletal. Fokus er på den gennemsnitlige bidragssats og bankrenten på danske og udenlandske lån.