Kompetenceudvikling af nytilkomne og udenlandske medarbejdere

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet er at bidrage til at løse en af landbrugets store udfordringer, nemlig at tiltrække og fastholde medarbejdere. I projektet er der fokus på nytilkomne og udenlandske medarbejdere. Målet er at sikre, at landbruget fortsat er en attraktiv arbejdsplads. Det vil vi gøre gennem målrettet kompetenceudvikling i form af e-læring, der vil være med til at øge trivslen, kvaliteten og effektiviteten i det arbejde, som udenlandske og nytilkomne medarbejdere leverer i danske landbrugsvirksomheder. E-læring, dvs. online undervisning, er en billig og fleksibel form for kompetenceudvikling, der når ud til man-ge udenlandske og nytilkomne medarbejdere, hvor tiden og økonomien til kompetenceudvikling er begræn-set. Projektet kortlægger målgruppens forudsætninger og behovet for kompetenceudvikling. Herudfra designes, udvikles og testes e-læring. I projektet lægges der stor vægt på at formidle mulighederne for kompetenceudvikling til alle interessenter – både skriftligt, via sociale medier og gennem direkte dialog.

 

Dagsorden og præsentation fra første møde i Advisory Board d. 19. marts 2018
Rapport der beskriver hvilke kompetencer udenlandske medarbejdere skal have for at komme i gang med arbejde i kvægbruget
Bruttoliste over potentielle emner for e-læring, inkl. formål, mål, typiske fejl mm.
Infobrev til respondenter, der blev interviewet og interviewguide brugt til interview af fem mælkeproducenter ifm. behovsafdækning
Interviewguide brugt til interview af udenlandske medarbejdere
Overblik over de digitale kursusmoduler (1-9) med en kort beskrivelse af indholdet af hvert modul
Vejledning der beskriver de digitale kurser og hvordan du kommer i gang med dem
Vejledning der beskriver de digitale kurser og hvordan du kommer i gang med dem
4 film - 3 udenlandske medarbejdere fortæller om hvordan det er at arbejde på en dansk svine- eller kvægbesætning
Reglerne om kasteration er blevet ændret i 2018, derfor er modul 7 om kasteration der blev udarbejdet i 2017 opdateret
Drejebog for det digitale kursus Mit nye arbejde i Danmark. Beskriver speak og grafik til hele modulet
Opsamling fra deltagelse på Kvægkongressen 2018
Opsamling fra deltagelse på fagmessen for husdyrproducenter med billeder og video, 17. og 18. januar 2018
Opsamling fra deltagelse på Plantekongressen med billeder og video, 16. og 17. januar 2018
Artikel der beskriver kurset
18/1 artikel bragt i LandbrugsAvisen, SVIN
Nyhedsbrev - 23. januar 2018
SEGES Akademi deltog på AgroMek 2018 med det formål at formidle de digitale kurser til landmænd
SEGES Akademi deltog på kongressen for svineproducenter med det formål at formidle de digitale kurser til svineproducenter
Artikel og pop up på svineproduktion.dk vedr. gratis digitalt kursus for udenlandske medarbejdere
Artikel om digitale kurser til svineproducenter og hvorfor det er en god ide at bruge det i ledelsen af medarbejderen
Artikel i KvægNyt nr. 3 2018 - Mælkeproducent Torben Lagergaard er medlem af SEGES Akademis advisory board, og lige nu søger han 5 nye kollegaer
Nyhedsbrev
Alle opslag på sociale medier i projektet
SEGES præsenterer digitale kurser målrettet udenlandske medarbejdere i landbruget og viser, hvordan du bruger dine kvægdata til daglig styring og optimering.
Nyhedsbrev - 5. januar 2018
Nyhedsbrev
Mælkeproducent, Torben Lagergaard fra Tylstrup, er medlem af SEGES Akademis advisory board, og lige nu søger han 5 nye kollegaer. De skal være med til at give sparring på digitale kurser til udenlandske medarbejdere.
Oktober, deling af et af vores facebook-opslag
22/10 Nyhedsbrev fra PORCUS, Svinefagdyrlæger
16/1 artikel bragt i Effektiv Landbrug
13/11 artikel bragt i Effektiv Landbrug
26/9 artikel på seges.dk og Svineproduktions hjemmeside
7/12 Nyhedsbrev til danske svineproducenter
25/9 artikel bragt på landbrugsavisen.dk
26/10 artikel bragt i LandbrugsAvisen
9/11 Opslag på SEGES Intra - videndeling til kolleger
13/1 artikel bragt i Effektiv Landbrug
9/1 artikel bragt i Maskinbladet