Højere klimaeffektivitet i dansk mælke- og kødproduktion

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at give kvægbrugeren viden om, hvordan produktionens klimapåvirkning kan minimeres, så det er muligt at opretholde eller øge produktionen uden risiko for uventede negative effekter på klimapåvirkningen. Projektet sikrer kendskab til klimapåvirkningerne fra forskellige produktionssystemer og produktionsmåder - således både de direkte og indirekte.

Klimamålene for Danmark i 2020 bliver nået, men i 2030 forventes de ikke-kvotebelagte områder (populært kaldet biler, boliger og bønder) at skulle have reduceret med op mod 40 procent. Kvægbruget står for en stor andel af landbrugets klimabelastning i Danmark.

I projektet skal forskellige produktioner have beregnet klimaaftryk og sammenlignes på tværs af produktionsformer. Til beregningerne anvendes ”Værktøj til beregning af mælke- og kødproduktionens klimaaftryk” fra Aarhus Universitet og/eller andre tilsvarende værktøjer, som kan beregne delelementer af produktionen.
Der vil blive regnet på forskellige produktionsformer, som også vil afspejle de rammevilkår, kvægbruget måtte have i relation til reduktion af klimabelastningen fra kvægbrug i 2017 blandt følgende elementer:

Projektet giver kvægbrugeren bedre mulighed for at kunne tilrettelægge produktionen med mindst mulig klimapåvirkning, når alle aspekter er med samt mere viden om sammenhæng mellem produktionen, produkterne og klimapåvirkningen og dermed bedre mulighed for at reducere CO2-udledningen.

Betydningen af afgræsning i forhold til traditionel staldfodring er beregnet og vurderet
Stigende niveau og forskellige fedttypers betydning for klimaaftrykket fra mælkeproduktionen er beregnet og vurderet
Der kigges på forskellige scenarier som kan have betydning for klimagas udledningen fra mælkeproduktionen