Innovationer för Hållbar Växtodling

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektet er en del af ”Innovationer för hållbar växtodling”, som er finansieret under EU-InterReg program-met. SEGES’ deltagelse har to primære formål:Formidling af ny viden om præcisionsteknologi til danske landmænd og deres rådgivere baseret på resultater fra ind- og udland (særligt Sverige og Norge), og udar-bejdelse af specifikke vejledninger til landmænd om, hvordan de kommer i gang med præcisionsjord-brug.Udvikling af kamerabaseret metode som kan effektivisere mekanisk ukrudtsbekæmpelse i økologisk planteavl ved at kortlægge ukrudtstæthed og opgøre bekæmpelseseffekt på ukrudtet. I projektet, der er målrettet landmænd og deres rådgivere, vil der blive gennemført en effektiv formidlingsindsats om præcisionsdyrkning, afholdt åbne demonstrationsarrangementer med fremvisning af ny teknik, udført forsøg med kamerateknologi, udarbejdet vejledninger, som kan hjælpe landmænd i gang med præcisionsdyrkning, samt hjemtaget viden om ny teknologi i tæt samarbejde med svenske og norske partnere.

Afprøvning på Stenalt Gods.
Turen er for dig, der vil se den fremmeste teknologi inden for planteavl
Skal du til Borgeby Fältdagar i år, og er du interesseret i præcisionsjordbrug, så kom og vær med i en dansksproget guidet tur til udvalgte stande
Gødskning af markens forskellige områder på facebook 10. april 2018
Forskningscentret AU Flakkebjerg var i juni ramme om et statusmøde i pilotprojektet om præcisionslandbrug, hvor målet er at afprøve præcisions-jordbrug som virkemiddel i den målrettede regulering.
Mulighederne inden for præcisionsjordbrug blev i Horsens debatteret af ca. 120 landmænd, konsulenter, forskere og repræsentanter fra maskin- og softwareudviklerne.
Nyhedsbrev, april 2018
Video om Intro til OptRx sensoren 1.4
Video fra maj 2018
(vandholdende evne) på baggrund af biomasse-målinger fra satellitter i tørkeåret 2018
I forbindelse med et projekt om brug af udbyttedata, er litteraturen screenet for metoder til at beregne afgrøders og markers potentielle udbytte hen over en varierende mark. Gennemgangen viser, at det ikke er ligetil.
Nyhedsbrev juni 2018
Agromek mm.
Vi ser bl.a. et par nye digitale platforme til præcisionsjordbrug, vejrdata, og nye muligheder for at få præcise digitale udbyttekort.
Guidet tur på AgroMek - vi ser en ny digital platform til præcisionslandbrug, vejrdata, og ser på nye muligheder for at få præcise digitale udbyttekort og kende kvaliteten af den høstede afgrøde.
Læs mere om hvad præcisionslandbrug er og hvordan du kommer i gang.
I sommeren 2018 er der afholdt to statusmøder på pilotprojektordningen om præcisionslandbrug, som er søsat af Landbrugsstyrelsen, og hvor SEGES bistår med den agronomiske rådgivning i tæt samarbejde med lokale planteavlsrådgivere.
Onfarm forsøg og landmandsdemo 2018.
Onfarm forsøg og landmandsdemo 2018.
Video om MSR Opti Weeder - mekanisk ukrudtsrensning i kartofler.
Jens Knudsen fra Lem måler omhyggeligt udbytter i alle marker. På CropManager sammenligner han med andre landmænds udbytter. Han ser gerne flere landmænd lægger udbytter ind i CropManager, så han får et bedre sammenligningsgrundlag.
Andekærgaard på Fyn har gode erfaringer med autostyring og sektionskontrol på deres maskiner. Nu er de klar til næste skridt mod mere præcision i planteavlen.
20 innovative danske landmænd deltager i et projekt, som handler om at arbejde mere præcist i marken – til gavn for både bundlinjen og miljøet.
Bliv klogere på den faglige baggrund bag gradueret tildeling af udsæd, gødning og planteværn. Kom og hør om mulighederne for opgradering af udstyr.
Bliv klogere på den faglige baggrund bag gradueret tildeling af udsæd, gødning og planteværn.