Giv stafetten videre til nye kræfter i dansk landbrug

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet er at understøtte ejer- og generationsskifter af landbrugsvirksomheder, så der gives plads til de nye kræfter i dansk landbrug. Projektet har fokus på at understøtte, at landmandens ejer- og generationsskifteproces igangsættes tidligere end i dag. Der foretages en analyse af, om interessentskabet udgør en barriere for vækst og udvikling af landbrugsvirksomheder. Der sættes endvidere fokus på aktiviteter, der vedrører landbrugsvirksomheders ejerstruktur og finansiering med sigte på praksisnære løsninger. Endelig igangsættes aktiviteter, der skaber større juridisk tryghed og sikring i landmandsfamiliens hverdag. Målrettede formidlingsindsatser skal sikre, at viden og resultater hurtigt formidles og implementeres hos målgruppen.

 

Thorbjørn Westh Koefoed og Berith Nissen fortæller, hvilke ejerskifte-dilemmaer de syntes, var de bedste ved sessionen Mads og Panelet på Svinekongres
Thorbjørn Westh Koefoed og Berith Nissen fortæller, hvordan de oplevede sessionen "Mads og Panelet" på Svinekongressen, hvor der blev diskuteret ejerskifte-dilemmaer
Mød en række unge landmænd, der alle er i gang med eller har været igennem et ejer- eller generationsskifte. Hør om deres erfaringer, udfordringer og oplevelser undervejs, og få deres bedste råd til processen.
Hør, hvad Thorbjørn Westh Koefoed og Berith Nissen syntes om sessionen Mads og Panelet, og hvordan det var for Anders Harck at sidde i panelet.
Vi søger driftsøkonomi- eller skattekonsulenter til test af rådgivningsværktøj på ejer- og generations-skifteområdet ved workshop og efterfølgende afprøvning hos landmænd.
Vil du med til en gratis workshop, hvor vi skal teste et nyt ejerskifte-værktøj? Så læs mere her.
Opdateret rapport omkring ejerskiftesituationen i dansk landbrug. Rapporten er udarbejdet på baggrund af data fra regnskabsåret 2016.
Rapport omkring ejerskiftesituationen i dansk landbrug. Rapporten er udarbejdet på baggrund af data fra regnskabsåret 2016.
Rådgivningsværktøjerne, der hjælper dig med at guide dine landmandskunder igennem ejerskifteprocessen, er nu integreret med rådgivningskonceptet Trumf på rådgivningen. Dermed kan du nemt finde de rigtige Trumf-kort, når du bruger ejerskifte-værktøjerne.
Mød en række unge landmænd, der alle er i gang med eller har været igennem et ejer- eller generationsskifte. Og få inspiration fra de landmænd, der står på tærsklen til at skulle ud af erhvervet. Hør deres historier om ejer- og generationsskifte her.
Mads Steffensen gæstede Svinekongressen i tirsdags, hvor han sammen med et veloplagt panel diskuterede dilemmaer om ejer- og generationsskifte. Gik du glip af debatten? Så få de vigtigste pointer her!
I videoen fortæller Thorbjørn Westh Koefoed og Berith Nissen om, hvordan de oplevede sessionen Mads og Panelet ved Svinekongres 2018
Materiale/spørgeramme, der er anvendt under fokusgruppeinterview med 5 landmænd samt en rådgiver. Landmænd der lige har etableret sig
Notat der opsummerer resultaterne fra de 3 interviews på landbrugsskolerne
Præsentation og understøttende spørgsmål anvendt ved interview på Bygholm, Vejlby og Dalum Landbrugskoler
Kort opsummering af paneldebatten samt oplistning af de dilemmaer, der blev debatteret i sessionen
I videoen fortæller Anders Harck, hvordan det var at sidde i panelet og diskuterede ejerskifte-dilemmaer, da sessionen Mads og Panelet løb ad stablen ved Svinekongressen 2018.
Jacob Serup Pedersen er fjerde generation på Vedagergaard, som ligger ved Aarup på Fyn.
Morten Ulbæk er 23 år og intet mindre end 20. generation på Ulbækgård, som ligger nord for Vejle Fjord.
Nikolaj Dalsgaard og Andreas Barsøe er venner og driver to selskaber ved Haderslev. De lejer bygninger og forpagter jorden af Kurt Jessen.
Beskriver forskellige metoder til at belyse landmandens alder samt en beskrivelse af Ejerskiftebarometeret, som der arbejdes videre med som metode i 2019
Artikel bragt i nyhedsbrevet til økonomichefer og på LandbrugsInfo.
Generationsskiftet af gården Kallestrup var i 2015 lagt på skinner, men midt i processen blev Christina Elgaard og hendes far Torben nødt til at skifte retning. Nu er generationsskiftet gennemført, og de er ude på den anden side. Hør deres historie her.
Hør podcasten, hvor landmand og iværksætter Christina Elgaard fortæller om generationsskiftet med sin far og om de mange bump på vejen til at blive gårdejer
Notat der opsummerer resultaterne fra interviews på landbrugsskolerne, fokusgruppeinterview på SEGES, samt to dybdegående interviews vedr. efterspurgte aktiviteter omkring et ejer- og generationsskifte
Rådgivningsmateriale på Ejer- og generationssiden er gennemgået, opdateret og nyt materiale tilføjet.
15/8 Præsentation af opgave og materiale for testdeltagere og det videre forløb med forberedelse af første testcase
Står indholdet i interessentskabskontrakter i vejen for vækst og udvikling i den landbrugsvirksomhed, der drives som et I/S? Det har Morten Haahr Jensen, juridisk specialkonsulent ved SEGES undersøgt.
Notat udarbejdet efter analyse af interessentskabskontrakter og interview, hvori en række problemstillinger behandles og så vidt muligt gives forslag til håndteringer af disse
Der er 11 ting, du som rådgiver skal være opmærksom på, når du anvender rådgivningsværktøjet til virksomhedsoverdragelse med nedsat gaveafgift.
Analyse af 3 finansieringsmodeller til tiltrækning af kapital til landbruget
Nyt notat gennemgår fem specifikke anvendelsesmuligheder for selskaber. Find også præsentationsmateriale, som du kan anvende, når du skal snakke med dine kunder om emnet.
Familieejede virksomheder i Danmark står for 70 pct. af dansk eksport og beskæftiger 6 ud 10 privatansatte herhjemme
Video med Malthe Holst om opblødningen af reglerne omkring boafgift bragt på facebooksiden Økonomi og ledelse i landbruget
Hjælpeværktøjet er til dig, som har overdragelser, hvor du anvender den nedsætte gaveafgift.
Artiklen sammenfatter konsekvenserne af den nedsatte gaveafgift i tre forskellige cases.
Få et samlet overblik over mulighederne i opblødningen af skattereglerne omkring bo- og gaveafgift, se konsekvensberegninger ud fra tre generationsskifte-cases eller gense webinar om beregningsværktøj.
Webinar 20.november vedrørende personligt ejede virksomheder. Der deltog 20 deltagere
Webinar 20. november vedrørende selskaber. Der deltog 20 deltagere
I segmentet af landbrugsvirksomheder med en omsætning under 2 mio. kr. opleves udfordringer især i forhold til, hvordan der skal ske ejer- eller generationsskifte af disse landbrugsvirksomheder.
Arranger et møde om tiltrækning af kapital, og få finansieringsekspert Kenneth Kjeldgaard og skatteekspert René Moody Nielsen fra SEGES til at holde oplæg om emnerne gratis.
Webinar for at give rådgiverne optimalt udbytte af rådgivningsværktøjet til nedsat gaveafgift.
Præsentationer fra infomøder hos Centrovice (16/11), Patriotisk Selskab (26/11) og LandboNord (29/11)
Notat med analyse af hvordan der kan ske tiltrækning af kapital (aktie- og fremmedkapital) til et erhverv i finansiel krise
Det er vigtigt, at du sikrer både virksomheden, familien og din alderdom, når du køber en ejendom.
Det er vigtigt, at du sikrer din alderdom, når du sælger en ejendom.
Nyt notat beskriver de nye muligheder og forskelle i ægtefælleloven, der har betydning for et ejer- og generationsskifte.
Ny folder giver overblik over mulighederne i den nye ægtefællelov, som giver øget aftalefrihed i forhold til tidligere.
Notat vedrørende de nye muligheder og forskelle i ægtefælleloven set ift. retsvirkningsloven.
Folderen ”Er du gift og står overfor et ejer- eller generationsskifte” giver et overblik over nogle af mulighederne i den nye ægtefællelov, som trådte i kraft 1. januar 2018.
Artikel bragt i Mark, august 2018. Ny lov gør det muligt at lave skræddersyede formuedelingsaftaler mellem ægtefæller. Det er godt nyt for generationsskifterne i landbruget
Udfordring med tinglysning i lyset af ny ægtefællelov.
Ny analyse af landmændenes pensionsopsparinger viser, at landmændene gennemsnitligt set er gode til at spare op. Men der er stor spredning mellem driftsgrenene og inden for de enkelte grupper. Derfor er det vigtigt at få alle landmænd med.
Dagsorden og PowerPoints fra ERFA-dag den 11. april 2018
Præsentationer fra infomøder hos Centrovice, Østdansk og Sønderjysk Landboforening
Arranger et møde om pension og sikring af landmanden og hans familie ved et ejer- og generationsskifte, og få Klaus Kaiser og Malene Dall Hardt Hansen fra SEGES til at holde oplæg om emnerne gratis.
Ny analyse af landmændenes pensionsopsparinger viser, at de generelt er gode til at spare op til pension, men at der er stor spredning mellem driftsgrenene og indenfor de enkelte grupper. Derfor er det vigtigt at få alle landmænd med.
Det er vigtigt, at du sikrer både virksomheden, familien og din alderdom, når du køber en ejendom – og tilsvarende at du sikrer din alderdom, når du sælger en ejendom. Ved at læse vores anbefalinger er du sikker på, at du kommer hele vejen rundt.
Et ejer- og generationsskifte er et tværfagligt område, hvor det er vigtigt, at der tænkes hele vejen rundt – ikke bare om landbrugsvirksomheden, men også om landbrugsfamilien – med henblik på at skabe den nødvendige juridiske tryghed og sikring.
Video. Andreas Barsøe og Nikolaj Dalsgaard er den nye generation på Skyttegården og Eliselund ved Haderslev
Artikel bragt i LandbrugsAvisen 2/8. Svineproducent Niels Blem Sørensen sparer over en halv million kroner på samarbejde med tyske investorer. Nu forpagter han nabojeendommen i stedet for at eje den
Artikel bragt LandbrugsAvisen 7 juni 2018
Dokumentet samler alle de Facebook-opslag, der er udarbejdet i projektet som et led i formidlingen af projektets resultater.
Video. 23-årige Morten Ulbæk er intet mindre end 20. generation på Ulbækgård, som ligger nord for Vejle Fjord
Video. Mød 23-årige Morten Ulbæk, som er uddannet landmand, og netop har gennemført generationsskifte med sine forældre på Ulbækgård
Video. Mød den 23-årige Morten Ulbæk, som er uddannet landmand, og nu har succes med sit selvudviklede koncept ”Kirsebærgrisen”
Video. Jacob Serup Pedersen og resten af familien kæmpede i 12 år side om side for at få gennemført generationsskiftet på Vedagergaard ved Aarup
Video. Jacob Serup Pedersen måtte igennem en 12 år lang proces, før hans drøm om at blive 4. generation på Vedagergaard ved Aarup gik i opfyldelse. Det skete i 2015
Video. For Jacob Serup Pedersen og familien tog det 12 år at gennemføre det ønskede generationsskifte på Vedagergaard ved Aarup
Artikel bragt i Effektivlandbrug 13/9. Skovly Økologi skifter ejer – og bytter på sigt økologisk mælkeproduktion ud med økologisk svineproduktion
Video med Lene Hovmøller fra Vækstfonden
Video med Lene Hovmøller fra Vækstfonden
Video med Lene Hovmøller fra Vækstfonden
Video. På Skyttegaarden og Eliselund er de to unge samarbejdspartnere Nikolaj Dalsgaard og Andreas Barsøe den nye generation
Artikel bragt LandbrugsAvisen 7 juni 2018
Video med Claus Fenger der fortæller om sit generationsskifte med sin far bragt på facebooksiden Økonomi og ledelse i landbruget
Artikel bragt i LandbrugsAvisen den 1. november: Ny analyse af landmændenes pensionsopsparinger viser, at landmændene gennemsnitligt set er gode til at spare op. Men der stor spredning mellem driftsgrenene og inden for de enkelte grupper
Artikel bragt i LandbrugsAvisen den 1. november
Artikel bragt i LandbrugsAvisen 2/8. Bring ekstern finansiering på banen, mens forretningen kører. De skal ikke redde en synkende skude, siger rådgiver
Video med Niels Blem Sørensen, der fortæller, hvordan han har brugt eksterne investorer til at finansiere en udvidelse af bedriften
Video. Andreas Barsøe og Nikolaj Dalsgaard har været venner i mange år, og nu er de også samarbejdspartnere
Artikel bragt i Effektiv Landbrug den 16. november 2018
Artikel bragt i Effektiv Landbrug den 14. november 2018
Artikel bragt i Effektiv Landbrug den 12. april 2018
Artikel bragt i Effektiv Landbrug den 14. november 2018
Artikel bragt i LandbrugsAvisen den 8. august 2018