Effektiv kombination af data og viden, der bidrager til fremtidssikring af landbrugsproduktionen

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at optimere produktionen og værdiskabelsen i landbruget. Det sker ved, at erhvervets data ud-veksles hurtigt og effektivt samt kombineres med faglig viden, så landmanden og medarbejderne kan agere nu og her. Det testes, hvordan der kan etableres en model for hurtig og rationel udveksling af data mellem den enkelte landbrugsvirksomhed og de virksomheder, der samarbejdes med. Det afdækkes endvidere, hvordan data og relevant faglig viden bør kobles, præsenteres og formidles til landmændene og medarbejderne, så det sikres, at de kan træffe beslutninger nu og her. For at kombinationen af data og viden kan bidrage til hele bedriftens drift, implementeres et styringssystem, så landmanden kan give medarbejdere og virksomheder individuelle adgange til bedriftens data og informationer. Erfaringer og resultater fra projektet formidles bredt, så projektet kan understøtte en hurtig udveksling af data og viden i erhvervet.  

Workshop ved landmand, hvor der var deltagelse fra både Topdanmark og SEGES. Test af sammenhæng mellem data, som leverandørerne har om landmandens maskinhus.
Med udgangspunkt i de tre områder: Lager lokationer, Ansatte - placeringer og Virtuelt maskinhus er der sat fokus på praktiske cases, hvor opsamling og udveksling af data viser værdien i samarbejdet.
Aage Lauritzen og Nicolai Fog Hansen fortæller om brugen af data i landbruget. Artikel bragt i Landbrugsavisen 31. juli 2018.
Prototype for udveksling og sammenstilling af data samt resultater af afprøvning.
Case om det virtuelle maskinhus. Præsentationen er bl.a. vist på møde med Arla, DLG, Foss, Danish Crown og Skov, som inspiration til hvordan udveksling af landbrugsdata kan bidrage til vækst.
I samarbejde med Erhvervs Akademi Aarhus gennemførte SEGES et innovationsforløb, hvor eleverne fik stillet projektopgaven Virtual Machine House.
Indsamlet data fra udlandet og andre erhverv i ind- og udland om udveksling af data
Aage Lauritzen og Nicolai Fog Hansen fortæller om brugen af data i landbruget
Aage Lauritzen fortæller om brug og indsamling af data på bedriften
Aage Lauritzen fortæller om brug og indsamling af data på bedriften
Anbefalinger som giver landmanden et hurtigt overblik inden for kvægproduktion, planteavl og økologisk landbrug
Forskellige ekempler på visuelle præsentationer til Listefyren.
Interviewguide udarbejdet af Aros Kommunikation i forbindelse med afdækning af brug af systemer, kanaler og værktøjer på landbrugsbedriften
Interviewguide udarbejdet af Aros Kommunikation i forbindelse med afdækning af brug af systemer, kanaler og værktøjer på landbrugsbedriften
Interviewguide udarbejdet af Aros Kommunikation i forbindelse med afdækning af brug af systemer, kanaler og værktøjer på landbrugsbedriften
Interviewguide udarbejdet af Aros Kommunikation i forbindelse med afdækning af brug af systemer, kanaler og værktøjer på landbrugsbedriften
Videoen indeholder et eksempel på hvordan brugen af IT har været med til at optimere arbejdsgangen på bedriften.
Notatet indeholder en oversigt over de mest anvendte værktøjer/systemer/databaser mm. fordelt på driftsgrenene: mark, svin, kvæg. Oversigten er ikke fyldestgørende men et udgangspunkt for det videre arbejde i projektet.
Præsentation af landmands personas og deres præferencer i forhold til formidling af data og viden.
Præsentation af de videnskilder og værktøjer der indgår i hans daglige arbejder med data og viden.
Tre eksempler på personalisering af nyhedsbreve.
Tekniske tiltag til understøttelse af nye måder at anvende data og viden i forbindelse med det daglige arbejde på bedriften for både landmænd, medarbejdere og konsulenter.
Vi har besøgt en række landbrugsbedrifter med henblik på at afdække, hvilke kanaler, værktøjer, systemer mm. de bruger, når de arbejde med viden og data.
Præsentation af resultater fra analyse af formidling på tre landbrugsfaglige områder, samt anbefalinger til fremtidig formidling.
Forslag til målrettet indhold. Budskaber der optager landmanden, kanaler hvor vi kan nå landmanden, timing hvornår skal vi nå landmanden?
Notatet beskriver bevæggrunde for udvalg af emner og materiale til evaluering af formidling.
Opsamling på undersøgelser ved landmænd om kommunikationsformer målrettet personas
Præsentation af resultater fra undersøgelse foretaget på 8 landbrugsbedrifter med henblik på at forstå arbejdsgange og præferencer i forhold til brug af data og viden.
Opsamling på undersøgelser ved landmænd om kommunikationsformer målrettet personas og indarbejdelse af anbefalinger.
Præsentation af afprøvninger foretaget på Agromek blandt 15 landmænd
Kort opsummering på afprøvningen af nye formidlingsformer, der understøtter formidlingen af vores budskaber.
Tilpasning og afprøvning af forskellige indholdssider med budskaber præsenteret visuelt i nyhedsbreve
Test af elementer i nyhedsbreve
Oplæg om læring fra brugerundersøgelse på internt møde i Digital.
Resultat af afprøvning ved 5 landmænd og 2 virksomheder.
Præsentation af afprøvninger vedr. Adgang til andre.
For at øge sikkerheden omkring udveksling af data mellem landmand og fødevareerhvervet er modenhed af NemID som identifikation af brugeren valideret og afprøvet ved seks landmænd.
Opsamling på udarbejdelsen af prototypen til Adgang til andre.
Mulighed for at landmanden let og overskuelig for en oversigt over, hvilke rådgivere og andre (dyrlæge, grovvare, bank, offentlig ansatte) der har adgang til givne oplysninger om bedriften.