Lønsomhed og bæredygtig foderforsyning på kvægbedrifter

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet er at give en lønsom og bæredygtig vækst såvel økonomisk som miljømæssigt på økologiske og konventionelle kvægbedrifter ved at udvikle en optimal produktion og udnyttelse af grovfoder.

Dataanalyser af foderkontrolresultater fra DMS Kvægdatabasen viser signifikant stigende mælkeydelse i energikorrigeret mælk (kg EKM pr. dag) med stigende fordøjelighed af organisk stof (OMD) i græs- og klø-vergræsensilage (græsprodukter).
Rotorharve ser ud til at være en god praktisk løsning til opblanding af natriumbenzoat i majsensilagen, når det tilsættes på overfladen for at forbedre den aerobe stabilitet.
En screening af ensileringsfolier på det danske marked viser, at folierne generelt opfylder kravene til tæthed og fysiske egenskaber. Folierne bevarer desuden tætheden under opbevaring af ensilagen, når de ikke bliver beskadiget.
Majsprognoserne er videreudviklet og implementeret i beslutningsstøtteværktøjet CropManager. Hermed sparer brugeren indtastning af grundoplysninger, da programmet har lagret de fleste informationer i forvejen
Tyndere og tættere folier giver lige så god ensilagekvalitet og aerob stabilitet som traditionelle typer.
Præsentation - Grovfoderseminar
Præsentation - Grovfoderseminar
Rotorharve er en god praktisk løsning til opblanding af natriumbenzoat i majsensilage ved overflade-behandling for at forbedre den aerobe stabilitet
Slætpronosen er videreudviklet og implementeret i beslutningsstøtteværktøjet CropManager. Hermed sparer brugeren indtastning af grundoplysninger, da programmet har lagret de fleste informationer i forvejen
Du kan også se sandsynligheden for at sorterne kan modne i dit område og resultater fra sortsforsøgene.
Nye tyndere folier til ensilage er tættere – og på flere parametre lige så stærke som de traditionelle tykkere folier. Det viser en screening af folier på det danske marked.
Dækning af græsensilage med Silostop® MAX gav samme aerobe stabilitet, fermentering og pH i ensilagen som dækning med almindelig dæk- og vakuumfolie.
Dækning af græsensilage med Silostop® MAX gav samme aerobe stabilitet, fermentering og pH i ensilagen som dækning med almindelig dæk- og vakuumfolie
Dækning af græsensilage med Silostop® MAX gav samme aerobe stabilitet, fermentering og pH i ensilagen som dækning med almindelig dæk- og vakuumfolie