Budgettering og benchmarking, der giver landmanden grundlag for proaktiv ledelse

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at forbedre bedriftens økonomiske resultat ved at sikre grundlaget for, at landmanden rettidigt, med udgangspunkt i budgettering og benchmarking, træffer de mest rentable driftsøkonomiske beslutninger.  I projektet udvikles og afprøves nye fleksible budgetterings- og opfølgningsmetoder, der er tilpasset primærsektorens usikre og varierende vilkår. Muligheden og behovet for periodisk benchmarking afdækkes, og der udarbejdes et koncept indenfor området.For at opnå det fulde udbytte af budgettet skal det indeholde en målsætning for potentialerne, der kan med-virke til at forbedre bedriftens økonomiske resultat. Det belyses derfor ved case-forløb, hvordan landmanden via årsrapportens nøgletal og analyser selv kan identificere nye potentialer for forbedret indtjening på bedriften. Der gennemføres en række forskellige formidlingsaktiviteter målrettet primærsektoren. 

 

Dokumentet indeholder en oversigt over samtlige Facebook-opslag, der er udarbejdet i regi af projektet og udgivet på Facebook-siden ”Økonomi og ledelse i landbruget”.
Du skal tage ejerskab for dit budget og selv være en del af planlægningen. Sådan lyder budskabet fra Berith Nissen.
Svaret er naturligvis nej! I hvert fald ikke længere…
Budgetsæsonen står for døren, og for Jakob Snedker betyder det, at han leverer tallene til budgettet, så han kan stå inde for det endelige resultat.
Video på Facebook, hvor Jakob Kristensen, Søren Elnegaard og Ejvin Kortegaard fortæller om værdien af ny budgemetode.
Video på Facebook med Jakob Kristensen, der har prøvet ny budgetmetode.
Artikel bragt i magasinet Kvæg i november 2018.
Video på Facebook, hvor Jan Erik Bottke fortæller om ny budgetmetode.
Notatet indeholder en beskrivelse af et afprøvningsforløb af en prototype på en budgetteringsmodel med tilhørende model for budgetopfølgning. Notatet omfatter en klonklusion på de gennemførte afprøvningsforløb.
Afrapportering af videofil med Lene Bruun Siriwadhananuraks omkring kapacitetsnetværket.
Video på Vimeo med Jakob Kristensen og Thomas Andreasen, der har prøvet ny budgetmetode, samt Jan Erik Bottke, der fortæller, hvad den nye budgetmetode går ud på.
Video på Facebook med Jan Erik Bottke, der fortæller, hvordan den nye budgemetode forkuserer på processen frem for slutproduktet.
Thomas Andreasen har afprøvet ny budgetmetode, der fokuserer på budgetprocessen frem for slutproduktet.
Video på Facebook, hvor Jan Erik Bottke fortæller, hvordan de har arbejdet med ny budgetmetode.
Podcast med Annette Bøeg Bruun, driftsøkonom i SAGRO, der fortæller, hvorfor hun mener, det er vigtigt at lave budget, og giver sine gode råd til budgetprocessen.
Mælkeproducent Thomas Andreasen har afprøvet en ny budgetmetode. Hør, hvad metoden går ud på, og hvordan Thomas og hans rådgivere har arbejdet med hans budget og budgetopfølgning.
Podcast med Jakob Snedker og Berith Nissen, der fortæller, hvorfor de mener, det er vigtigt at lave budget, og hvordan de selv går til opgaven.
Samt beskrivelse af udvalgte budgetteringsmodeller indeholdende vejledning til anbefalet formål baseret på konkrete testforløb og målgruppebeskrivelse med udgangspunkt i primærproduktionen.
Video på Vimeo med Jan Erik Bottke, der fortæller, hvordan mødet forløber med den nye budgetmetode.
Video på Facebook med Thomas Andreasen, der har prøvet ny budgetmetode.
På baggrund af de regnskabsmæssige resultater i årsrapporten er der mulighed for udarbejdelse af en række analyser og nøgletal med henblik på at afdække eventuelle potentialer i bedriften.
I notatet beskrives de værktøjer og metoder, som kan være med til at sikre, at man får analyseret virksomhedens hidtidige resultater hele vejen rundt for derigennem at sikre, at man ikke har overset et forbedringspotentiale.
I notatet beskrives resultatet af målingen af landmandens udnyttelse af potentialer på bedriften.
Der er i projektet gennemført to workshops om behovet for kort periodisk benchmark. Der deltog økonomirådgivere og fagrådgivere indenfor svin og kvæg fra to forskellige rådgivningsvirksomheder.
Der er i projektet gennemført syv telefoninterviews af fire svineproducenter og tre mælkeproducenter tilknyttet to forskellige rådgivningsvirksomheder. Notatet indeholder referat af og konklusioner på baggrund af disse interviews.
Notatet indeholder konklusioner og perspektivering foretaget på baggrund af workshop med rådgivere ved to rådgivningsvirksomheder og interviews af syv landmænd vedrørende landmænds behov for benchmarking på perioderesultater.
Benchmarking er et meget effektivt redskabe til optimering af virksomheder. Det sker blandt andet ved at sætte egne tal op mod andres for derigennem at finde områder, der har et potentiale for forbedring.
Notatet indeholder en beskrivelse af de værktøjer, der findes i landbruget for benchmarking på perioderesultater, der dækker mindre et år.
Artiklen viser et eksempel på, hvordan man kan arbejde med benchmarking som en vej til at identificere indsatsområder med henblik på at udarbejde handlingsplaner i forbindelse med f.eks. budgettering.
Artiklen viser et eksempel på, hvordan man ved hjælp af benchmarking kan identificere indsatsområder, der kan inspirere til nye handlingsplaner. I denne artikel arbejdes med udgangspunkt i planteproduktion.
Det kan være en vanskelig proces at komme fra at have identificeret et problemområde til udarbejdelse af en brugbar handlingsplan. Artiklen kommer med et bud på en metode til netop det.
Notatet beskriver en række forudsætninger for at benchmark yderligere kan udvikles, herunder de blokeringer der pt. findes for en videreudvikling.
Alle gode beslutninger kræver et godt og validt beslutningsgrundlag. Samtidig lever vi i en tid, hvor alt udvikler sig i højere og højere fart. Det stiller større krav til validiteten af registreringer.