Billigere mælkeproduktion og lavere miljøbelastning med beskyttede aminosyrer

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at sænke foderomkostningerne og reducere kvælstofudskillelsen i mælkeproduktionen ved målrettet brug af beskyttede aminosyrer.

Projektet gennemfører fodringsforsøg med beskyttede aminosyrer i malkekvægbesætninger som erstatning for protein i form af sojaskrå og/eller rapsprodukter. Beskyttede aminosyrer er behandlet, så de ikke nedbrydes i vommen, og kan dermed optages i tyndtarmen. Projektet indledes med analyse af information og data fra litteraturen, og der søges erfaringer og samarbejde med både danske og udenlandske forskere samt virksomheder, der sælger eller fremstiller produkter med beskyttede aminosyrer. Forsøgene gennemføres i besætninger, som kan opdeles i mindst to hold, der kan tildeles forskellige kraftfoderblandinger. Ved forsøgsbehandlingen reduceres proteintildelingen i form af sojaskrå og/eller rapsprodukter samtidig med, at rationen afstemmes med beskyttede aminosyrer. Under forsøget udtages prøver til foderværdibestemmelse af kraftfoder samt fuldfoder- eller grundfoderblanding i forbindelse med ydelseskontrol. Responsvariable er mælkeydelse, mælkens sammensætning og køernes kvælstofudskillelse. Desuden beregnes økonomien i fodring med beskyttede aminosyrer ved varierende prisrelationer.

Projektet vil give viden om effekten på økonomi og kvælstof-effektivitet ved fodring med beskyttede aminosyrer. Projektet forventes at øge kvælstofeffektiviteten i koen og dermed bidrage til lavere kvælstofudskillelse og ammoniakfordampning. Dette vil også kunne medføre en mindre udledning af klimagasser.

Artikel med resultater
Powerpoint med resultater
Afprøvningen i 7 højtydende besætninger viste ingen økonomisk gevinst ved brug af beskyttet metionin i en TMR1-fodring. Resultaterne viste også, at NorFors anbefaling af 2,2 % Met af AAT ikke er for lav.
Preliminary results from A DKC-Trial
Power point præsentation med foreløbige opgørelse af resultater fra praksis-forsøg med beskyttet metionin. Data er ikke gennemgået fuldstændigt og derfor er resultaterne foreløbige og der kan ikke drages nogle endelige konklusioner.
Power point præsentation med foreløbige opgørelse af resultater fra DKC-forsøg med beskyttet metionin. Data er ikke gennemgået fuldstændigt og derfor er resultaterne foreløbige og der kan ikke drages nogle endelige konklusioner.
Power point præsentation med foreløbige opgørelse af resultater fra praksis-forsøg med beskyttet metionin. Data er ikke gennemgået fuldstændigt og derfor er resultaterne foreløbige og der kan ikke drages nogle endelige konklusioner.
Artikel med resultater
Powerpoint med resultater
Forsøget viser, at man ikke kan forvente at beskyttet metionin, som udfodres til hele besætningen, vil øge mælke-, fedt- eller proteinydelsen. Der var ingen gevinst ved at anvende et højere AAT- eller metionin-niveau end det NorFor anbefaler.