Arbejdsmiljø sat i spil

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektets formål er at fremme et sikkert arbejdsmiljø hos den enkelte landmand og dennes medarbejdere ved at forebygge ulykker og nedslidning samt være med til at tiltrække og fastholde medarbejdere. Der indhentes fra ind- og udland den nyeste viden om arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsulykker, som målrettet videreformidles via forskellige formidlingsformer og -kanaler til en række forskellige målgrupper i landbruget, herunder unge, kvinder, mænd, ejere af landbrugsbedrifter, ansatte, rådgivere og andre interessenter.

Projektet fokuserer på de indsatsområder, hvor der er flest og mest alvorlige arbejdsulykker, dvs. ”håndtering af store dyr”, ”ulykker med maskiner” og ”faldulykker”. Der skabes et overblik over økonomiske og personlige konsekvenser af arbejdsulykkerne i landbruget Det belyses endvidere, hvordan et godt arbejdsmiljø kan understøttes med egentlige adfærdsændringer på den enkelte bedrift. De lokale arbejdsmiljøkonsulenter inddrages i aktiviteterne, da de er vigtige i hele videnformidlingen.   

 

SEGES deltager i nordisk konference i Oslo om arbejdsmiljø og sikkerhed indenfor landbrug med præsentation v/Helle Birk Domino. Læs abstract her.
SEGES deltager i nordisk konference i Oslo om arbejdsmiljø og sikkerhed indenfor landbrug med præsentation v/Helle Birk Domino. Læs abstract om ulykker i landbruget.
Viden fra de arbejdsulykker, der allerede er sket, er uundværlig i kampen for at forebygge nye ulykker.
Indstilling af Hverringe gods til arbejdsmiljøprisen 2018, på baggrund af at de vandt Landbrugets Arbejdsmiljøpris.
Instruktion til tavlemagneter oversat til engelsk.
Indlæg på rådgiverforum, med debat efterfølgende.
Fotos af standen ved plansiloer.
Beskrivelse af hvilke fotos der skal illustrere emnerne, magneterne skal repræsentere.
Pdf- fil af roll-up.
2 forslag til tekst på roll-ups vedr. Arbejdsmiljø og sikkerhed til brug på messer, ERFA-møder osv.
Plancher til ERFA møde Djursland Landboforening.
JA vil de fleste selvstændige landmænd nok sige. Så brug arbejdsmiljøet som redskab, siger arbejdsmiljøkonsulent Marianne Norup, SEGES, her er masser at hente i forhold til at optimere såvel driften som arbejdspladsen.
SEGES deltager i international konference om arbejdsmiljø og sikkerhed i landbruget med præsentation om Lean og sikkerhed, tavlemagneter og anden information om, hvordan arbejdsmiljø gribes an i Dansk Landbrug.
Præsentation om nudging i landbruget, med udgangspunkt i nudging principper og håndtering af rengøringsmialder mv.
Ledelsen spiller en central rolle i arbejdsmiljøarbejdet, og går det godt, ses det på bundlinjen. Systematik og strategi styrker sikkerheden på arbejdspladsen, og skaber god trivsel.
Den 20. december var der Følgegruppemøde i projektet Arbejdsmiljø sat i spil - se dagsorden her.
Undervisningsmateriale JU, arbejdsmiljøundervisning i samarbejde med AG Health and Safety USA.
Undervisningsmateriale JU, arbejdsmiljøundervisning i samarbejde med AG Health and Safety USA.
Møder afholdt med arbejdsmiljøgrupperne om generelle og aktuelle arbejdsmiljøemner.
Arbejdsmiljøchef i SEGES, Helle Birk Domino holdt præsentation om arbejdsmiljø til erfamødet for økonomikonsulenter.
Faktaark, der beskriver, hvordan brugen af personlige værnemidler og sikker håndtering af kemi kan understøttes med enkle tiltag.
Hvad skal de 3 film indeholde. Den røde tråd.
Film om Emil der har været ude for en arbejdsulykke. Fik benet i klemme i mejetærsker.
Film om Harriet der har været udsat for en arbejdsulykke. Blev stanget af ko med kalv.
Film om Bjarne der har været udsat for en arbejdsulykke. Fik klemt foden i en hitchkrog bag på traktor.
Denne flyer er udarbejdet af SEGES, Arbejdsmiljø til uddeling på nudging-konference i San Diego den 12.-13. februar.
Denne flyer er fremstillet og uddelt for at indhente ideer til tekniske hjælpemidler til Arbejdsmiljøkataloget på LandbrugsInfo.
Diverse motiver til nye arbejdsmiljømagneter.
Læs agenda til følgegruppemødet i projektet Arbejdsmiljø sat i spil.
Læs referat af følgegruppemødet i projektet Arbejdsmiljø sat i spil.
Benyttet til impementering af intiativer.
Indlæg vedr. håndtering af dyr, indlægget blev afholdt 5 gange til 5 forskellige grupper, ca. 75 personer i alt.
Forside med instruktion i anvendelse af Arbejdsmiljøkortene.
Benyttet under udførelse af observationer og interview.
Introduktion til brugertilpasset sikkerhedsrundering, der kan implementeres i landbruget - app'en "Safety observer" hos Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Hos Tommy og Pia Volsgaard har nudging givet et bedre arbejdsmiljø - og samtidigt gjort nogle arbejdsgange hurtigere og sikrere.
Hvilke opgaver må unge udføre? Reglerne om unges arbejde er ret komplicerede. Læs om reglerne i denne artikel og læs om en landmand, der fik en bøde, fordi hans ansatte kørte galt på en ATV.
Kommunikationsplan for projektet Arbejdsmiljø sat i spil – forebyggelse i praksis.
Præsentation for tilsynsførende i Arbejdstilsynet i Kolding omhandlende SEGES arbejdsmiljø indsats 2018.
Præsentation for tilsynsførende i Arbejdstilsynet i Hadsten omhandlende SEGES arbejdsmiljø indsats 2018.
SEGES deltager i Nordisk arbejdsmiljøkonference i Oslo - abstract v/Helle Birk Domino, Arbejdsmiljø.
Det udarbejdede notat har sammen med tal og fakta dannet grundlag for en interwievguide, som er brugt til at lave en film i projektet om forulykkede med fokus på omkostninger.
Hvilke konsekvenser har ulykkerne haft på de tilskadekomne, og hvilke gode råd giver de.
Nudging afprøvet på en kvægbedrift med formålet at fremme det gode arbejdsmiljø og samtidig sætte fokus på hygiejne i malkesituationer.
Artikler i nyhedsbrevet: Mød Claus Carstens, der reddede sin kollegas liv, Gør det nu - anmeld arbejdsulykker, Kvæg koster flest ulykker om forået.
Artikler i nyhedsbrevet: Udendørs arbejde kræver solbeskyttelse. Tjek gyllebeholdere regelmæssigt.
Artikler i nyhedsbrevet: Det der virker, kan vi nu dele med hinanden, Langkniv til bigbags, Sikker på plansiloen, Arbejdsmiljøuddannelsen.
Artikler i nyhedsbrevet: Planlæg arbejdsmiljøåret 2018, Arbejdstilsynet sender nyheder direkte til dig, Nyt Arbjesmiljøkursus i Vojens, april/maj 2018, Kandidater til landbrugets Arbejdsmiljøpris søges.
Artikler i nyhedsbrevet: Husk oplæring og forsikring af ferieafløseren, Stop snubleulykker, De nye regler for persondatabehandling.
Artikler i nyhedsbrevet: Undgå arbejdsulykker, Husk instruktionen, beredskabsplan for personskade, Lær om sikker håndtering med Sophie Atkinson.
Artikler i nyhedsbrevet: Sikkerhed ved færdsel blandt dyr, Arbejdsmiljøkursus på Fyn, Plansiloen - "Højt at flyve, dybt at falde".
Artikler i nyhedsbrevet: Nye kurser i håndtering af kvæg, unge i jordbruget, tjek din risiko for eksplosioner på bedriften.
Artikler i nyhedsbrevet: Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2018, Kend reglerne om unges arbejde, fald i dødsulykker, Arbejdsulykker i landbrug, skovbrug og fiskeri.
Artikler i nyhedsbrevet: Arbejdsmiljøkonference målrettet landbruget, Svinekongres - besøg os, Her skal du også være hurtig som arbejdsmiljørepræsentant, Fritrækningskursus 13. november i Nordjylland.
Artikler i nyhedsbrevet: Årets bedste konference - med sikkerhed, Mød prisvinderne fra sidste år, Få tjekket din lungefunktion, Personalarmer kan afbøde alvorlige aleneulykker, Mød arbejdstilsynet, Særligt for arbejdsmiljørepræsentanter
AG Health & Safety Alliance, USA har et samarbejde med SEGES, og besøgte derfor Jordbrugets UddannelsesCenter, Århus for at inspirere til større sikkerhed i Landbruget.
Præsentation for tilsynsførende i Arbejdstilsynet i Kolding omhandlende status for sikkerhedsarbejdet i landbruget, initiativer og indsatser.
Helle Birk Domino, Arbejdsmiljø holdt dette oplæg for Kvægs bestyrelse om Arbejdsulykker på kvægbrug.
Arbejdsmiljøchef i SEGES, Helle Birk Domino holdt præsentation om Nudging til Nordisk konference i Oslo 11.-13. september.
Arbejdsmiljøafdelingen på SEGES holdt åbningssession om ulykker i dansk landbrug og initiativer på nordisk konference.
Skemaet spørger ind til, hvor kongresdeltageren indhenter sin viden om arbejdsmiljø.
Stormøde arrangeret af Facebookgruppen "Glade stiletter i landbruget" sammen med Vestjyst Landboforening og SEGES, med indlæg af Marianne Norup SEGES.
Der er mange ting, du kan sætte i værk for at undgå ulykker, når maskiner og mennesker færdes på gården. Her får du de vigtigste.
Artikel udarbejdet til fagmagasinet KVÆG på baggrund af artikel på LandbrugsInfo.
Det udarbejdede dokument om tal og fakta har sammen med notat dannet grundlag for en interwievguide, som er brugt til at lave en film i projektet om forulykkede med fokus på omkostninger.
Præsentation i forbindelse med temaaften om arbejdsmiljø afholdt af Landbonord.
Tre korte artikler om hver film.
Information og spørgsmål til filmene til brug for skoler.
En kort video, der viser, hvordan man som virksomhed anmelder en arbejdsulykke i EASY via virk.dk for første gang.
En kort video om nytteværdien af at anmelde arbejdsskader, både for den tilskadekomne og den forebyggende indsats.
En kort video om, hvad der sker, når en skade er anmeldt.
Arbejdsmiljø fremlagde på mødet denne præsentation om lean farm safety og nudging.
Årshule til prioritering af arbejdsmiljøopgaver.