Samskabende vandforvaltning (Water Co-Governance for Sustainable Ecosystems)

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektets formål er at understøtte, udvikle og demonstrere en samskabende og bæredygtig vandforvaltning, hvor landmanden og lokale aktører i langt højere grad får medindflydelse på vandmiljøplanerne. Dermed
skabes en forvaltningsstruktur, som i højere grad understøtter de idéer, der ligger bag en mere målrettet indsats, jf. beslutninger i Fødevare- og landbrugspakken. Samskabende vandforvaltning forankrer vandpla-ner lokalt, hvilket medfører, at miljømål og løsninger tilpasses lokale forhold, og derfor giver reel mening på lokalt niveau samtidig med, at hensynet til et konkurrencedygtigt landbrugserhverv og synergieffekter over til biodiversitet, landskab og klimatilpasning bliver naturligt integreret i den lokale planlægning. Et centralt aspekt af projektet er, at der indsamles erfaringer fra partnere i England, Holland, Tyskland, Sverige og Danmark med ben i nationale, regionale og lokale myndighedsniveauer, vidensorganisationer, interesseorganisationer og den private sektor i forhold til den samskabende vandforvaltning.

Skabelon, der kan bruges til at ansøge om forskellige tilladelser hos kommunen til etablering af minivådområder.
Programmet for besøget den 12. november 2018 på SEGES.
Præsentation til besøget den 12. november 2018 på SEGES.
Deltagerliste for besøget den 12. november 2018 på SEGES.
Præsentation om oplandskonsulenter til mødet i Sverige den 8. februar.
Program og deltagerliste til mødet i Sverige dem 8. februar.
Præsentation om 3. planproces til mødet i Sverige den 8. februar.
Program for mødet den 12.-13. juni 2018 i Aalborg.
Deltagerliste for mødet den 12.-13. juni 2018 i Aalborg.
Præsentation til mødet den 12.-13. juni 2018 i Aalborg.
Præsentation til mødet i København den 2. marts.
Program og deltagerliste til mødet den 2. marts i København.
Billede og deltagerliste fra mødet den 20. april.
Notat.
Præsentation til mødet den 10. september 2018 i Viby
Dagsorden til mødet den 10. september 2018 i Viby
Præsentation til kurset den 8. november 2018 i Viborg.
Deltagerliste til kurset den 8. november 2018 i Viborg.
Programmet til kurset den 8. november 2018 i Viborg.
Præsentation til kurset den 10. oktober på HORISONT.
Deltagerliste til kurset den 10. oktober på HORISONT
Program til kurset den 10. oktober på HORISONT
Rapport.
Deltagerliste til mødet den 30. oktober 2018 i København.
Præsentation til mødet den 30. oktober 2018 i København
Program og deltagerliste til mødet den 5. oktober 2018.
Præsentation til mødet den 5. oktober 2018.
Deltagerliste til mødet den 11. november 2018 på SEGES.
Dagsorden til mødet den 11. november 2018 på SEGES.
Præsentation til mødet den 11. november 2018 på SEGES.
Dagsorden til mødet den 24. august 2018 i Aalborg.
Præsentation til mødet den 24. august 2018 i Aalborg.
Notat.
Videnskabelig artikel.
Programmet til mødet fra den 17.-19. september 2018 i Groningen.
Præsentation om piloter til mødet fra den 17.-19. september 2018 i Groningen.
Præsentation om survey til mødet fra den 17.-19. september 2018 i Groningen.
Programmet for mødet fra den 2.-4. maj 2018 i Aalborg.
Præsentation til mødet den 2.-4. maj 2018 i Aalborg.
Deltagerliste til mødet den 2.-4. maj 2018 i Aalborg.
Third BONUS Symposium, Gdansk, 14-16 March 2018 - poster.
Notat.
Programmet for dagen for præsentationen.
Præsentation for The James Hutton Institute i Aberdeen om Oplandskonsulenterne.
Referat fra mødet den 24. oktober 2018.
Kommentarer til evaluering på mødet den 24. oktober 2018.
Deltagerliste til mødet den 24. oktober 2018.
Præsentation til mødet den 24. oktober 2018
Programmet til mødet den 24. oktober 2018
Program og deltagerliste til mødet den 19. april i Kastrup.
Præsentation til mødet den 19. april i Kastrup.
Program til mødetr den 2. februar
Præsentation til mødet den 2. februar.
Program og deltagerliste til mødet i Göteborg den 21. marts.
Præsentation til mødet i Göteborg den 21. marts.
Deltagerliste til mødet den 20. juni 2018.
Deltagerliste til mødet den 20. august 2018.
Notat.