Sundere jord - nu og om 20 år

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet er at øge og stabilisere landmændenes økonomiske udbytte fra marken ved at fokusere på udvikling af nye og forbedring af eksisterende kulturtekniske metoder. Der videreføres langvarige forsøg med jordbearbejdningens betydning for jordens frugtbarhed og udbytte og ligeledes forsøg med langvarige effekter af jordpakning. Forskellige metoder til at beskrive jordens frugtbarhed operationaliseres. Bl.a. gennemfører Aarhus Universitet en undersøgelse af mulighederne for at anvende bestemmelse af DNA i jorden til at beskrive regnormeaktiviteten. Fordele og ulemper ved forskellige dyrk-ningssystemer undersøges på fire demonstrationsbrug, der anvender forskellige jordbearbejdningssystemer spændende fra ”Conservation Agriculture” til traditionel pløjning. Forskellige teknikker til dosering af udsæd undersøges i en FarmTest. Produktionsøkonomiske beregninger på forskellige dyrkningssystemer gennemføres med udgangspunkt i demonstrationslandbrugene.

Jordfysiske målinger viser fortsat strukturskade efter komprimering af jorden i 2010-2013. Oversigt over Landsforsøgene 2018. v. Carsten T. Petersen KU med flere.
Langvarig udbytteeffekt af skadelig jordpakning og afprøvning af efterafgrøder som biologisk jordløsning. Oversigt over Landsforsøgene 2018. v. Annette V. Vestergaard
Artiklen gengiver udbytter fordelt på afgrødeniveau. Oversigt over Landsforsøgene 2018. v. Annette V. Vestergaard
Sammensætning og forekomst af regnorme varierer med jordbearbejdningsintensiteten og kan analyseres ved hjælp af eDNAOversigt over Landsforsøgene 2018. v. Paul Henning Krogh, AU
Mykorrhiza forekomsten er større ved minimal jordbearbejdning og har betydning for fosforoptagelsen på jord med lavt P-niveau. Oversigt over Landsforsøgene 2018. v. Ole Nybroe KU med flere
Simple metoder til vurdering af jord – hurtigt, nemt og billigt, v. Lars Juhl Munkholm, seniorforsker ved Agroøkologi, Aarhus Universitet. (249 tilmeldte deltagere).
Maskinanalyser for fire planteavlsbrug med forskellig praksis for jordbearbejdning og såning viser, at det trods forskelle i dyrkningsmetode og størrelsen af det dyrkede areal lykkes alle at have lave maskin- og arbejdsomkostninger.
Hvad sker der i jorden ved forskellig dyrkningspraksis? – og Hvordan vurderer du jorden i praksis?”, v. Erik Sandal, chefrådgiver i LMO. (249 tilmeldte deltagere).
Om løsning af pakket jord og betydningen af jordpakning for jordbæravlen. Af Annemarie Bisgaard, Gartnertidende og Annette V. Vestergaard, SEGES.
Artiklen præsenterer PlantePro og kommer med eksempler på tiltag til kulstofopbygning i jorden. Af Annette V. Vestergaard, SEGES.
Nr. 8 Økologi, oktober 2018.
Indlæg fra Plantekongres 2019
Planterne vokser ikke, som de skal, og der er mistanke om, at det er noget med jorden. Men hvad? Nu er der hjælp at hente i otte nye faktaark med tilhørende videoer, som trin for trin leder dig frem til diagnosen.
Rapport om forbedring af jordens frugtbarhed.
Indlæg om jordens frugtbarhed ved årsmøde i Økologisektionen 25. oktober 2018.
Program for markdemonstration: Diagnosticering af jord og behov for dræning. Ved Stinna Filsø og Annette Vestergaard, SEGES.
Præsentation af Stinna Susgaard Filsø, SEGES, ved Fagligt årsmøde hos Landbo Thy den 6. februar 2018.
Ved kalkning udfældes tungmetaller som aluminium og jern kationer, og jordens porøsistet forbedres da kalk bl.a. kan influere på dannelsen af mikro- og makroaggregater. Regnorme bliver positivt påvirket af kalkning hvilket nogle mikroorganismer også gør.
Notat: Beregning af maskinomkostninger ved traditionel og reduceret jordbearbejdning. Ved Michael Højholdt og Mikkel Gejl, SEGES
Under drænarbejdet er der ofte en enestående chance for at kigge ned i jordlagene. Jordens farve afslører nemlig, om det er et godt sted at være rod. I videoen ses også vandstandsende lag, som skal brydes.
Indlæg fra Plantekongres 2019
Rapport fra AP3: Analyse af modellandbrug med forskellige jordbearbejdningsstrategier. Ved Erik Sandal, chefrådgiver i LMO.
Rapport om eDNA-analyser af forsøg med pløjning/pløjefri dyrkning. Af Paul Henning Krogh og Jiayi Qin, Aarhus Universitet.
Rapport:”The significance of reduced soil tillage for the occurrence and activity of arbuscular mycorrhizaql fungi in the field” Mayra E. Gavito, Ole S. Lund, Iver Jakobsen & Ole Nybroe, Københavns Universitet.
En tidlig og tør høst er det bedste udgangspunkt for en effektiv grubning af pakket jord og områder med vandstandsende lag
Rapport om vurdering af jordens frugtbarhed.