Specialiserede økologiske produktionsdyr, avlsmål og avlsplaner for malkekvægholdet - SOBcows

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektets overordnede formål er at øge omfanget og rentabiliteten af den økologiske mælkeproduktion.  Det sker ved: 1) at tilpasse avlsmaterialet og produktionsdyrene til de økologiske produktionsformer, 2) at anvise bæredygtige metoder til en økologisk nicheproduktion - både på basis af dyr med specielle genetiske egenskaber og på basis af dyr fra de oprindelige danske kvægracer.

Projektet bliver udført med teoretiske avlsplansimuleringer samt med afprøvning af anbefalinger i praksis. Aktiviteterne sker i tre arbejdspakker: 1) Udarbejdelse af avlsmål og genomiske avlsplaner for økologiske linjer af malkeracerne Holstein, Nordisk Rød og Jersey. 2) Udvikle økologiske linjer med en sundhedsfrem-mende fedtsyreprofil og demonstrere praktiske koncepter til produktion af specialprodukter. 3) Beskrivelse af mulighederne for økologisk nicheproduktion baseret på oprindelige danske racer og udarbejdelse af planer for dette.

Dato: onsdag den 16. januar 2019
Artikel Journal of Dairy Science, 101 (3), pp. 2148-2157
Poster IDF konference WDS
Kargo, Morten; Thomasen, Jørn Rind; Wallenbeck, Anna; Hjortø, Line and Slagboom, Mar-got (2018).Keynote presentation at: The 11th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Aotea Centre
Præsentation på brugergruppemøde 16. januar 2019 Morten Kargo Konsekvensberegning af et avlsmål beregnet af SEGES v/ Morten Kargo
Sammenfatning – DCA rapport nr. 088 – Fedtsyreprofilen i mælk fra malkekøer – potentiale og perspektiver v/ Arne Munk, SEGES
Arvbarheder og avlsmæssige sammenhænge mellem fedtsyrer v/ Lisa Hein
Konsekvensberegning af et avlsmål beregnet af SEGES v/ Morten Kargo
- Possibilities and requirements. Keynote presentation at: Nor-dic Workshop in Dairy Cattle Genomics, Hotel Clarion, Copenhagen, Denmark, April the 17th and 18th 2018.
Projekterne ”Bedre beslutninger gennem anvendelse af mælkens fedtsyresammensætning ” og ”SOB-cows” har lavet en række opgørelser på data fra de cirka to et halvt år, hvor RYK analyserede alle kontrol mælkeprøver for fedtsyrer.
SOBcows 2018 - AP2 & AP 3
Tinglev 8. juni 2018
”Udarbejdelse af arbejdsplan for forretningsmodeller i AP2 og AP3 v/ Arne Munk
SOBcows – forretningsplan for nicheproduktion v/ Arne Munk
Præsentation: Projektmøde hos Naturmælk den 8. juni 2018 Projektmøde – SOBcows v/ Arne Munk
Aktuel formidling fra SOBcows – nicheproduktion af oste med særlig fedtsyresammensætning Ved Morten Kargo og Arne Munk
Rejserapport fra studietur til USA for økologikonsulenter 26. maj – 3. juni 2018 samlet af Arne Munk
Nyhedsbrevet ӯkologi Рinspiration til jordbruget, marts 2018 v/ Arne Munk
Møde Oktober 2018
SOBcows – AP2 og AP3. Anbefalinger til nicheprodukter og arbejdsplan v/ Arne Munk