Stjernestøv – en brik i bekæmpelse af fravænningsdiarré hos økologiske grise

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at indsamle erfaringer om, hvorvidt søstjernemel i smågrisefoderet (13-30 kg) kan reducere forekomsten af fravænningsdiarré hos økologiske smågrise. En lavere forekomst af fravænningsdiarré vil sænke arbejdsforbruget og derved forbedre landmandens bundlinje samt højne dyrevelfærden i branchen.  

I projektet vil vi i 2-3 besætninger afprøve, hvorvidt smågrisefoderblandinger med 4-7 % søstjernemel kan reducere forekomsten af diarré. Frekvensen af diarré opgøres på sti / foldniveau. Søstjernemel indeholder antimikrobielle stoffer, der kan forhindre smågrisediarré. Derudover er søstjernemel en lokal og bæredygtig proteinkilde, hvilket også er en væsentlig parameter for den økologiske landmand. Der registreres den daglige tilvækst fra 13-30 kg, antal behandlinger og foderforbrug. Den samlede kommunikationsindsats skal gøre mindst 85 % af de økologiske svineproducenter opmærksomme på projektet og dets resultater.     

Indlæg: Foder - alternative råvarer og anbefalinger af Kristian Knage-Drangsfeldt, Temadag om grise på friland, SvineRådgivningen Billund, D. 02.03.18
Indlæg: Foder og fodring af økologiske slagtesvin af Kristian Knage-Drangsfeldt, Årsmøde for økologer, Vestjyllands Andel Vildbjerg d. 08.03.18
Søstjernemel er en lokal ressource, og den passer godt ind i den økologiske tankegang, hvor der bl.a. lægges vægt på lokalproduktion af foder og andre råvarer.
Artikel i magasinet Økologi, august 2018
Der er blevet besøgt 5 besætninger, der alle kunne være interessante at foretage erfaringsindsamlingen hos.