Hurtig og effektiv offentliggørelse af sortresultater

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet er at sikre landmanden en effektiv og hurtig adgang til uvildige forsøgsresultater vedrørende sorter af landbrugsafgrøders udbytte, resistens, kvalitet, dyrkningsegenskaber m.m. Det sker ved at udvikle et nyt system til online præsentation af data fra den integrerede sortsafprøvning, der udføres i et samarbejde mellem SEGES og Tystoftefonden. Projektet søges toårigt. Arbejdet det første år omfatter en detaljeret beskrivelse af systemets udformning og funktionalitet bl.a. på basis af ønsker fra brugere af, og leverandører af data til det nuværende Sortinfo. Det forventes, at en demo version af det nye system med data fra en afgrøde vil ligge klar ved udgangen af 2018. I 2019 vil den fulde implementering og programmering af systemet finde sted. Igen tages de forskellige brugergrupper med på råd ved den endelige udformning og implementering.

Se eksempler på skærmbilleder fra prototype på nyt SortInfo.
Besvarelse fra forædlere på online spørgeskemaundersøgelse vedrørende ønsker til et nyt SortInfo.
Besvarelse fra "konsulent forening" på online spørgeskemaundersøgelse vedrørende ønsker til et nyt SortInfo.
Besvarelse fra landmænd på online spørgeskemaundersøgelse vedr. ønsker til et nyt SortInfo
Opsamling fra workshops 9. april og 10. april 2018.
Besvarelse fra "konsulenter anden sammenhæng" på online spørgeskemaundersøgelse vedrørende ønsker til et nyt SortInfo.