Optimeret foderforbrug ved slagtesvin 2020

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at forbedre slagtesvineproducenternes bundlinje ved at udnytte det genetiske potentiale for et lavt foderforbrug hos danske slagtesvin. Projektet indeholder aktiviteter, der alle bidrager med ny viden om, hvordan foderforbruget kan sænkes. Der undersøges nye strategier ved restriktiv tørfodring, skulderadskillelse og nye måder at fodre grisene ved afslutning af holdet. Der undersøges et foderkvalitetssystem og en øget indsats for styrket sundhed med afprøvning af ny opstaldning, hvor grise går sektioneret og kuldvis fra fødsel til slagtning. I aktiviteten Best Practice sættes fokus på de 8 besætninger, som aktuelt har bedste foderforbrug. Endelig gennemfører projektet også en erfaringsindsamling af styrket overvågning af produktionen i en række besætninger, som tilknyttes en controller.