RISE Forankringsudvikling af bæredygtighedsvurdering

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektets formål er at sikre, at analyseværktøjet RISE er ajourført med nyeste landbrugsfaglige viden og integreret med tilgængelig data fra landbruget og, samt at handlingsplanerne (som bruges i afrapporteringen) er koblet anvendte værktøjer i landbrugsrådgivningen.

Alle datainput, som er nødvendige for at kunne lave en RISE bæredygtighedsvurdering, gennemgås systematisk og ajourføres i RISE's software. Samtidigt laves en matrix, som vil gøre fremtidige opdateringer hurtigere og mere sikre. Standard bedriftsårsrapportens digitale skabelon formateres i forhold til de input, som RISE programmet kræver for vurderingen af den enkelte landbrugsbedrift, og der skrives protokol til direkte dataoverførsel. Ligeledes laves protokol til overførsel af standarddata fra Mark-online. I handlingsplanen, som er en del af RISE afrapporteringen, integreres et katalog med handlemuligheder, som direkte forankres i tilgængelige rådgivningstilbud og metoder.

 

Artikel bragt i Fakta om Fødevareklyngen 2018.
Temaside på LandbrugsInfo.
Inspirationskatalog for øget bæredygtighed på økologiske bedrifter.
Formålet med dette notat om erfaringer med inspirationskataloget, som er anvendt af 7 RISE-konsulenter, er at beskrive, hvilke erfaringer der skal fastholdes til den videre udvikling og justering.
Formålet med dette notat om erfaringer med automatisk dataoverførsel fra Ø90 er at beskrive, hvilke erfaringer der skal fastholdes til den videre udvikling.
Formålet med dette notat er at sikre en vedvarende og sikker arbejdsrutine omkring opdateringsarbejdet i RISE.
Der er behov for regelmæssige opdateringer af referenceværdierne indenfor den danske region i RISE. Ved at have en gennemtænkt protokol for dette opdateringsarbejde sikres den største kvalitet med det laveste ressourceforbrug.
Der er behov for regelmæssige opdateringer af referenceværdierne indenfor den danske region i RISE. Ved at have en gennemtænkt protokol for dette opdateringsarbejde sikres den største kvalitet med det laveste ressourceforbrug.
Formålet med dette notat om referenceværdier fra afprøvningsforløbet er at fastholde de diskussioner og eventuelle rettelser, som vil kunne styrke RISE-analysen.
Automatiseret udtræk af data fra relevante kilder.
Indlæg på debatmøde om bæredygtighed i mejerisektoren den 22. november 2018.
Informationsmøde for vækstfonden, tirsdag den 6. november 2018.
Hør hvad tre landmænd har fået ud af deres RISE analyse, og hvorfor de anbefaler det til andre.